HOMO DIGITALICUS VE DİL KULLANIMI

Kasım 2019 - Yıl 108 - Sayı 387

        İnsanlar dili, bütün koşullardan soyutlanmış olarak değil, kendi çağlarının anlayışıyla, kendi toplumsal ve kişisel dünyalarından edindikleri donanımla kullanır. Kişinin yaşadığı zaman diliminde kökten bir farklılaşma ortaya çıkmışsa, dil kullanımı da farklılaşır. Farklılaştırıcı etki sadece dil kullanımını değil, tek tek bireyleri de genel anlamda insan tipolojisini de biçimlendirir. Herhangi bir insan tipolojisi kendi çağındaki karakteristik özelliğiyle, kendi çağında sergilediği etkinlikle adlandırılır. Bu meyanda örneğin homo economicus, ekonomik faaliyetle karakterize edilen insan tipini ifade eder. Yaşadığımız bu çağın insan tipolojisini ise “homo digitalicus” diye adlandırmak fevkalade isabetli gibi görünmektedir. (Bu kavram, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde, Osmangazi Üniversitesinde düzenlenen sempozyumda, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan tarafından tefekkür dünyas...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2019
Türk Yurdu Kasım 2019
Kasım 2019 - Yıl 108 - Sayı 387

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele