Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Yayımlanan Türkçe Dergiler-1

Ekim 2019 - Yıl 108 - Sayı 386

Son Yazıları

        Giriş

        Irak, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan Aşağı Mezopotamya bölgesinde kurulmuş bir devlettir. Bugün Irak, Orta Doğu’da yer alan stratejik mevkisi yanında sahip olduğu petrol rezervleri ile Körfez’in önemli ülkelerinden biri durumundadır. 1534–1918 yıllarında Bağdat, Basra ve Musul vilayeti olarak Osmanlı Devleti tarafından idare edilmiş; Lozan Antlaşması’ndan sonra İngiltere’nin denetimine girmiştir. İngiltere’nin 1971’de Orta Doğu’dan tamamen çekilmesi ile bu bölge üzerinde ABD hâkim güç olmaya başlamıştır. Soğuk Savaş sonrası Orta Doğu’da etkisini artıran ABD’nin Irak’a özel bir politik ilgisi vardır. Irak, Osmanlı Devleti’nden koparıldıktan sonra İngiliz mandası altına girmişti. 1932 yılında Cemiyeti Akvam’a (Birleşmiş Milletler) üye olarak Orta Doğu’da kurulan resmî bir d...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2019
Türk Yurdu Ekim 2019
Ekim 2019 - Yıl 108 - Sayı 386

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele