İçindekiler 269

Ocak 2010 - Yıl 99 - Sayı 269

AYIN YORUMU • DTP’nin Kapatılması ve Etnik Fitnenin Geleceği Nuri Gürgür 3

 

GÜNCEL • Dünyada ve Türkistan’da İklim Değişikliği Orhan Kavuncu 9

 

GÜNCEL • Bartholomeos Misyonunu Yerine Getirmeye Çalışıyor Mehmet Macit 13

 

DÜŞÜNCELER • Demokratikleşme Sorunu Hasan Tunç 14

 

GÜNCEL • Ahmet Cevdet Paşa ve Fırka-i Islâhiye M. Fatih Sansar 17

 

 

Türkü Dosyası

 

Türkü Deyip de Geçme Tanı Mehmet Özbek 19

 

Türküler ve Eğitim Nevzat Kösoğlu 25

 

Fuzuli’yi Bilir misiniz? Cemal Kurnaz 27

 

Türkülerin Tarihi ve Klasik Zamanı Necmettin Turinay 32

 

Biz Bu Türküleri Sokakta Bulmadık Bayram Bilge Tokel 37

 

Bir Türküye Sır Verdim Âleme Dedi Beni Cengiz Aydoğdu 41

 

Türkü Olgusu Bağlamında “Türkü” ve “Şarkı” Özkul Çobanoğlu 46

 

“Zobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem” Türküsünün Bendeki Hikâyesi Nâmık Açıkgöz 50

 

Geleneksel Müzik ve Türküler Üzerine Metin Özarslan 53

 

Türkünün Aydınlar Arasında Yükselişi ve Düşüşü M. Öcal Oğuz 58

 

Bizden Önde Giden Türküler Suphi Saatçi 62

 

Almanya’daki Türk İşçilerinin Türküleri Üzerine Ali Osman Öztürk 65

 

Gurbet Elde Kalan Türküler Esma Şimşek 71

 

Sivas’ta Suda Boğulmalara ve Sel Baskınlarına Bağlı Söylenmiş Ağıtlar Doğan Kaya 77

 

Türkülerin Muradı: İnceliklerin İnadı Mehmet Can Doğan 85

 

Türk Halk Müziğinin Günümüz Türkiyesinde Yeri ve Karşılaştığı Sorunlar Uğur Kaya 88

 

Türkünün Tarihçesi, Tanımı, Türk Dünyasındaki Yeri Ali Yakıcı 91

 

Muzaffer Sarısözen Hayatı, Eserleri ve Çalışmaları Armağan Elçi 99

 

Türk Halk Müziğinin Dünü, Bugünü, Yarını Ertuğrul Karabulut 107

 

Yaşayanların ve Ölmüşlerin Ruhlarını Buluşturan Ses; Türküler Mustafa Nadir Önay 110

 

Türkülerimize Dair Mehmet Güneş 113

 

Akıl Veren Kopuz Ali Özaydın 119

 

Türk Dünyası Halk Çalgıları İrfan Gürdal 122

 

Bir Anadolu Türküsünün Tarihî ve Sosyal Analizi Ahmet Şahin Ak 127

 

Bir Erzurum Türküsü Altan Demirel 133

 

Türkü Ali Kafkasyalı 134

 

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Türkülerin Yeri ve Önemi Burcu Bölücek 137

 

İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım Halil Atılgan 141

 

“Mecnun’um Leyla’mı Gördüm” Türküsünün Sözleri Hangi Halk Şairine Aittir? Nail Tan 146

 

Şanlıurfa’da Sıra Gecesi Sabri Sabuncu 150

 

At Türküleri Seyfettin Sağlam 154

 

Türk Müziği Tarihinden İki Belge Ömer Özcan 159

 

Çoktan Beri Bir Kız Tanırım Ben Sarıyer’de Şarkısının Güftesinde Yaşanan Gerçek Aşkın Hikâyesi Özbay Güven 161

 

Şen Olasın Ürgüp Refik Başaran/Hayatı, Türküleri Gürbüz Sapmaz 165

 

“Cerit Irakka’dan Sökün Edince” Bozlağının Hikâyesi Sebahattin Yaşar 169

 

Alevî-Bektaşî Edebiyatında Deyişler ve Nefesler Baki Yaşa Altınok 171

 

Türkülerde Motifler Feyzan M. Göher 176

 

Türkün Türküsü Ramazan Kıvrak 181

 

Üç Telli Kopuz Üstadı Ramazan Güngör Ahmet Eraslan 188

 

Köroğlu Anlatmalarındaki Ayvaz Konulu Türküler Asuman Güneş 192

 

Türk Halk Müziğinde Âşıklar ve Aşk Ali Haydar Gül 196

 

Ahmet Adnan Saygun’un Bir Raporu Ömer Özcan 201

 

Cumhuriyetten Günümüze Türkü Kitapları Salih Turhan 209

 

Türkü Sözlerinin Şiir Değeri Üzerine Şaban Abak 215

 

Devrek Türkülerinin Halk Türkülerinde Yeri Ömür Çelikdönmez 218

 

KİTAP • Dile Gelen Türküler Merdan Güven 223

 

KİTAP • Türküler Dile Geldi Bilge Kağan Şakacı 226

 

DİLİN KEMİĞİ • Balasagunlu Yusuf ve Kutadgu Bilig Yavuz Kartallıoğlu 228

 

Türk Dünyasından Haberler 229

Türk Ocaklarından Haberler 231

Kurban Duyurusu 240


Türk Yurdu Ocak 2010
Türk Yurdu Ocak 2010
Ocak 2010 - Yıl 99 - Sayı 269

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele