Türk Mektupları – Kanuni Döneminde Avrupalı Bir Elçinin Gözlemleri (1555-1560)

Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

Son Yazıları

        Ogier Ghiselin de Busbecq

        Çeviren: Derin Türkömer, Resimler: Melchior Lorichs

        Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 6. Basım, 2019, 260 Sayfa, ISBN: 978-605-360-284-2

         

        Tarihî meselelerin anlaşılmasında mektup türü önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Genellikle akademik bir dilden uzak şekilde olayların birinci ağızdan, olduğu gibi aktarılarak kaleme alınması, -zaman zaman sübjektif yorumlar içermesine rağmen- okuyucunun bu türe olan ilgisinde başat faktörlerdendir. Bununla birlikte, eğer devlet kademesinde bir görevin icrası gereği kaleme alınmamışsa güvenilirlik düzeyi daha da artacaktır. Tıpkı 16. yy.da Osmanlı topraklarına gelen Avusturya sefiri Busbecq’in mektupları gibi…

        1555-1560 yılları arasında I. Ferdinand tarafından bir sınır anlaşmazlığını çözmek üzere Osmanlı İmparato...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2019
Türk Yurdu Ağustos 2019
Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele