Doğa, Bilim ve Metafizik

Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

        Doğanın kendisinden veya nesnel/olgusal dünyanın düzenliliklerinden bir metafizik mümkün mü? Eğer mümkünse böyle bir metafizik insanın bu ihtiyacını karşılar mı?

        İbn-i Rüşd,  felsefeyle dini aynı kaynaktan gelen ve dolayısıyla varlığın hakikatinin aranmasında bizi aynı gerçek sonuca götüren iki etkinlik olarak kabul ederek özünde felsefe ile dinin çatışmayacağını iddia etmiştir. İbn-i Rüşd bu yargıya varırken kendinden önceki Müslüman filozofların -özellikle İbn-i Sina ve Farabi’nin- felsefe ve din ilişkisinde takındıkları tavrı aynen devam ettirmiştir. Bu yargının Ortaçağ Avrupa felsefesine ve Kitab-ı Mukaddes’deki teolojinin yorumlanmasına yaptığı katkının önemi tüm felsefe tarihi çalışmalarında kabul edilmektedir. 

        Bu değerlendirmenin aynısını bilim-din ilişkisinde yapmak da mümkündür. Yukarıdaki c...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2019
Türk Yurdu Ağustos 2019
Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele