Kâşgarlı Mahmud’un Bir Sözü Üzerine

Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383

Son Yazıları

        Özet

        Türk İllerinde dolaşmış ünlü dil bilgini Kâşgarlı Mahmud, XI. yüzyılın son çeyreğinde eserini bitirmiş ve bu eser Türk kültürümüzün bir hazinesi olarak bize sirayet etmiştir. Aynı şekilde Sinop şehri de Selçukluların fethi ile bir Tük-İslâm şehri olarak günümüze kadar önemini kaybetmeden gelmiştir. 

        Türkistan’daki Türk kültürüne ait birikim Anadolu’da da kendisini göstermiştir. Keza Kâşgarlı Mahmud’un eserine sirayet eden kayıtların her biri Anadolu Türk kültüründe kendisini bulmuştur. Bu durum Sinop şehri için de geçerlidir. Buradan hareketle Sinop’ta II. Abdülhamid zamanında açılmış olan cezaevinde bulunan ve Shakespeare’e atfedilen bir sözün aslında ona ait olmadığı ve Kâşgarlı’nın eserinde geçtiği de...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2019
Türk Yurdu Temmuz 2019
Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele