İçindekiler 290

Ekim 2011 - Yıl 100 - Sayı 290

Yirmibirinci Yüzyılda Nasıl Bir Türk Ocağı? • Nuri Gürgür

 

Milliyetçiliğin Tarihî Seyri ve Günümüzdeki Hedefleri • Cezmi Bayram

 

Cumhuriyet Döneminde Din ve Devlet • Ethem Ruhi Fığlalı

 

Neden Türk Bilim Tarihi Araştırmaları Merkezine İhtiyaç Vardır? •  Hüseyin Gazi Topdemir

 

Sanat ve Hayat • Ali Akbaş

 

Türk Kültüründe Görsel Kimlik Ögeleri • Adnan Tepecik

 

Türk Evi • Haşim Karpuz

 

Anadolu Türk Bahçeleri • Gönül Aslanoğlu Evyapan

 

Türkiye’de Eski Eser Tahribatını Önlemeye Yönelik Tedbirler • Mehmet Ekiz

 

Din-Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı • Kamil Kaya

 

Hatay Tarihçe, Bazı Olaylarla İlgili Açıklama ve Değerlendirmeler • Mehmet Tekin

 

Macar Turancıları ve Atatürk (Macar Kaynaklarına Göre) • Melek Çolak

 

Hamdullah Suphi’nin Bükreş Büyükelçiliği ve Gagauz Türklerinin Eğitimi Üzerine Çabaları • Mehmet Ali Çakmak

 

Erzurum Kongresi Açış Konuşması Işığında Milli Mücadele Süreci ve Atatürk’ün Siyasal İletişim Anlayışı • B. Zakir Avşar - Betül Duman

 

Erzurum’dan Sivas’a Hey’et-i Temsiliye (Temsil Kurulu) • Dursun Ali Akbulut

 

Milli Mücadele Döneminde Haberleşme • Emine Kısıklı

 

Hürriyet Partisi’nin Türk Siyasi Hayatındaki Yeri (1955-1958) • Beral Alacı

 

Tarihsel Süreçte Musul Sorunu (Kuzey Irak) ve Geleceğe Yönelik Öngörüler • Nevin Yazıcı - Kenan Ertürk

 

Kuvayımilliye • Süleyman Seydi

 

Lozan’da Musul Meselesi • Timuçin Kodaman

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Lozan Kavgası ve Türk Lobiciliği • Veysi Akın

 

Ziya Gökalp’in Milliyet Anlayışı • Önder Göçgün

 

Atatürk’e Adanmış Bir Hayat: Salih Bozok (1881-25 Nisan 1941) • Fahri Maden

 

Arap Milliyetçiliği • Muhammet Şahin

 

1923’ten Günümüze Cumhuriyet Bayramı • Bengül Salman Bolat

 

Akşehirli Bir Askerin (Ömer Şarlak) Milli Mücadele Anıları • Galip Alçıtepe

 

Türk Kültüründe Gazilik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk • Hale Şıvgın

 

Basında 12 Mart Muhtırası • Ayten Sezer Arığ

 

Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Atatürk • A. Fikret Kılıç

 

1930’lu Yıllarda Siyasi ve Entelektüel Aktörlerin Metinlerinde Kemalizm Tanım ve Algılamaları • Sedat Gencer

 

Geçmişten Günümüze Gazete Sloganları • Bilal Çakıcı

 

Türk Ocaklarının Manisa’da Kuruluşu ve Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Faaliyetleri • Günver Güneş

 

İzmir Basınında Şeyh Sait İsyanı • Zafer Atar

 

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin “Türkçesi” • Yonca Anzerlioğlu

 

Ne Zaman? Soğuk Savaş’ın Dönüşü • Cemal Acar

 

Cumhuriyet Dönemi Nevruz Kutlamaları • Demet Cansız

 

Celal Bayar’ın Ege Bölgesi’ndeki Türk Halıcılığına Dair İki Makalesi • Sibel Zeren

 

Hatay’ın (Sancak) Bağımsızlığı ve Türkiye’ye Katılımı • Adnan Sofuoğlu - Adil Dağıstan

 

Hatay İşgal Yılları ve Bağımsız Hatay Devleti Kronolojisi (1918-1939) • Ömer Özcan

 

İkinci Dünya Savaşı’nda Batı Trakya Türkleri • Melih Akdeniz

 

Türk ‘Abece’si Üzerine • Necmeddin Sefercioğlu

 

Millî Kimliğin Temel Göstergesi Olarak Dil • Asiye Duman

 

Seraba Harcanmış Bir Ömür • Yücel Hacaloğlu

 

DÜŞÜNCELER • İsrail ile Savaşın Diğer Yüzü • Nuri Gürgür

 

PORTRE • Ahtamar Adası’ndaki Mescid • Tuncer Baykara

 

Türk Dünyasından Haberler

Türk Ocaklarından Haberler


Türk Yurdu Ekim 2011
Türk Yurdu Ekim 2011
Ekim 2011 - Yıl 100 - Sayı 290

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele