1949-1962 Yılları Arasında Toplumcu Gerçekçi Türk Romanında Millî Mücadele

Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383

        Giriş

        18. yy. başlarında, özellikle 1860’tan itibaren Rusya’da baş gösteren aydınlanma hareketinin (prosvetiteljstvo) temelini oluşturduğu toplumcu gerçekçilik, bu dönemin genel fikir ve eleştiri yaklaşımlarının ileri zamanlarda sanatta ve özellikle de edebiyattaki tezahürünün hülasasıdır. Bu yıllarda Rusya’da oldukça yoğun eleştirel faaliyetler yapılmakta ve birey ile topluma dair olgular, eleştirel akla dayalı değerlendirme faaliyetleri içerisinde incelenmektedir (Walicki, 2009: 290-291). Bu dönemin fikir hareketleri, Ekim 1917 Devrimi’nin de alt yapısını hazırlamıştır. Devrim sonrası ortaya çıkan göreceli bir özgürlük ortamı, kültürel atmosferin canlanmasına yol açar. İşçi ve köylülerin sadece ekonomik dar boğazdan çıkmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel seviyelerinin artmasını isteyen devri...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2019
Türk Yurdu Temmuz 2019
Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele