İslam Düşünce Tarihinde İnsan ve Cemiyet Kavramlarına Dair Kısa Bir İnceleme

Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383

        Edward Said’in, Şarkiyatçılık (Orientalism) kitabında oryantalistlerin piri olarak nitelediği Gustave von Grunebaum, 1964 yılında yayımladığı Modern İslam: The Search for Cultural Identity adlı eserinde İslam düşünce tarihinde neden felsefeye yer olmadığına, İslam toplumlarının tarih boyunca neden entelektüel camiada ve düşünce platformlarında boy gösteremediğine ilişkin bir takım izah ve iddialarda bulunmaktadır. Bu iddialara bakılacak olursa Grunebaum’un üzerinde durduğu temel mesele, İslam dünyasında düşünce denilen olgunun entelektüel manada değil tamamen cemiyetin/cemaatin tahkimi üzerinde yoğunlaşması, bunu da sadece fıkıh ve kelam disiplinleri ile sınırlı kalmak suretiyle uygulamış olmasıdır. Bununla birlikte İslam uygarlığının Avrupa’nın asli gayelerini paylaşmayan bir kültürel bütünlük olduğunu ifade eden Grunebaum, İslam’ın hümanizma karşıt...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2019
Türk Yurdu Temmuz 2019
Temmuz 2019 - Yıl 108 - Sayı 383

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele