Türk Ocakları Tarihinde Futbol

Haziran 2019 - Yıl 108 - Sayı 382

Son Yazıları

        Türkçülük akımını savunan pek çok dernek arasında, imparatorluk mirası üzerinde ulus-devlet olarak kurulan cumhuriyet döneminde de faaliyet gösteren ve daha sonra yerini Halkevleri’ne bırakan Türk Ocakları’nın ayrı bir yeri vardır. 1912 yılında kurulan Türk Ocakları’nın faaliyet amaçları nizamnamesinin ikinci maddesinde Türk ırk ve dilinin kemaline çalışmak amacını gerçekleştirmek için “Türk Ocağı adlı kulüpler açarak, dersler, konferanslar, müsamereler tertip, kitap ve risaleler neşredecek mektepler açmağa çalışacaktır.” maddesi yer almaktadır.

        Ocakların cumhuriyet dönemine kadar beden eğitimi ve spor konusunda konferanslarla yetindiği görülmektedir. Ocaklar arasında Selim Sırrı’nın varlığının da etkisiyle İzmir Türk Ocağı daha aktif görünmektedir. 1914 Temmuz ayında İzmir Türk Oca...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2019
Türk Yurdu Haziran 2019
Haziran 2019 - Yıl 108 - Sayı 382

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele