İçindekiler 288

Ağustos 2011 - Yıl 100 - Sayı 288

27 Mayıs Depreminin Artçı Sarsıntıları- I 22 Şubat ve 21 Mayıs Darbe Girişimleri • Nuri Gürgür 2

 

Türklerin Tarihinin Derin Temelleri • Ahmet Taşağıl 11

 

Demir Kapı - Iron Gate • Eşref Buharalı 28

 

Devlet Adamlarından Öğütler: Bizans, Avrupa ve Osmanlı’da Nasihat Kültürünün Evrimi Üzerine Gözlemler • Erkan Tural 31

 

Türk Devlet Yönetiminde Bilgelik... • Ahmet Sevgi 48

 

Dr. Hüseyinzade Ali Bey • Alaattin Uca 50

 

Osmanlı Devleti’nde İktisadî Liberalizmin Sonuçları • Muzaffer Tepekaya 58

 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Değişen Türk Kimliği ve Günümüze Yansımaları • Abdülkadir Çevik • Alper Ersaydı 70

 

Farkın Tabiîliğinden Farkçılığın Yapaylığına Kimlik • Taner Tatar 77

 

Atatürk’ün Türk Tarih Tezi • Ersoy Taşdemirci 84

 

Dilde Sadeleşme Hareketi, TDK ve Dil Kurultayları • H Rıdvan Çongur 91

 

Türk Mûsikîsinin Aslî Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme • Gülçin Yahya Kaçar108

 

Bir Ulus Kimliği Oluşturma Aracı Olarak Türk Dili • Ali Akar 114

 

Güneş Dil Teorisi ve Mehmet Şâkir • Dursun Şahin 119

 

Eğitim Felsefesi Açısından Türkçe Öğretimi • Mustafa Cemiloğlu125

 

Oryantalist Dünya Görüşünün Dile Yansıması • Hüseyin Özbay 130

 

Tarihi Kültürel Süreç İçinde Dil-Kimlik ve Türk Damgaları • Mustafa Aksoy 133

 

Cumhuriyetin İlk Yıllarından Bugüne Türkiye Türkçesinin Ölçünlüleşme Süreci • Ayşe İlker 141

 

Geleneğe Yaslanarak Değişmek • Belkıs Altuniş Gürsoy 146

 

30. Ölüm Yıldönümünde Mehmet Seyfettin Özege ve Bağış Kütüphanesi • Ali Utku 151

 

Türkiye Radyolarında Özel Repertuvar • Sebahattin Yaşar 158

 

Klasik Devir Sanatkârlarımızın Türkçe ile İlgili Fikirleri ve Bunların Günümüze Yansımaları • İsmet Cemiloğlu 165

 

1960-1980 Yıllarındaki Dil Tartışmalarına Art Zamanlı Bir Bakış • Mehmet Kara 168

 

Selçuklu Devri Türk Başkomutanlarının Dünya Tarihine Yansıyan İmajları • Salim Koca 176

 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Kurucuları Hakkında • Üçler Bulduk 187

 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e “Tevhid-i Tedrisat” • Mustafa Turan 191

 

Türk Edebiyatında Postmodernizm • Nesrin Karaca 198

 

Türkçedeki Birincil Uzun Ünlü Meselesi ve Türkologların Görüşleri • Şenol Sancak 209

 

Televizyon, Diziler ve Türk Toplumu • Tuğrul Oktay 213

 

Türkiye’de Kadın Hareketinin Örgütlenme Sürecinde Nezihe Muhittin’in Rolü • Türkan Erdoğan 220

 

1828’de Türkiye İskoç Gezgin Charles Mac Farlane’in İzlenimleri • Yahya Ayaşlı 226

 

XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Ocaklarının Taşra Teşkilatlarında Dergicilik Faaliyetleri • Ahmet Bozdoğan 232

 

Batılılaşma Çelişkilerimizin Yapıbozumu: 1911-1931 Arası Türk Yurdu Dergisinde Batılılaşmaya İlişkİn Yaklaşımlar • Yıldız Akpolat 238

 

Bir Muhafazakârlık Paradigması Olarak Türk Yurdu (1950-1960) • Nuray Karaca 251

 

Üç Dinin Ortak Hikâyesi “Türk Dünyasının Ortak Hikâyelerinden Yûsuf ve Züleyha Hikâyesi” • Ali Cin 263

İzmir Türk Ocağı (1912-1931) • Günver Güneş 268

 

DÜŞÜNCELER • Milletimizin Başı Sağolsun - Basın Cephesinde Yeni Bir Şey Yok • Nuri Gürgür 280

 

DÜŞÜNCELER • “Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan!..” • Mehmet Güneş 283

 

PORTRE • Ali Akış’a Veda (1918, Çin - 2011, Ankara) • Yunus Zeyrek 288

 

KİTAP • Sarılmak’a Dair • Zinnur Erden 290

 

Türk Dünyasından Haberler 292

Türk Ocaklarından Haberler 294


Türk Yurdu Ağustos 2011
Türk Yurdu Ağustos 2011
Ağustos 2011 - Yıl 100 - Sayı 288

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele