İçindekiler 287

Temmuz 2011 - Yıl 100 - Sayı 287

12 Haziran Seçim Sonuçlarının Düşündürdükleri • Nuri Gürgür 2

 

İsmail Bey Gaspıralı’nın “Tercüman” Mirası • Timur Kocaoğlu 6

 

Bilge Kağan, Köl Tigin ve Anıtlıkları • İlhami Durmuş 16

 

(Kök)Türk Harfl i Yazıtlar • Cengiz Alyılmaz 25

 

Pîr-i Türkistan’ın İzinde -Türk Yurtlarında Tasavvuf ve Günümüze Yansımalar • Hayati Bice 32

 

Bozkırların Sessiz Tanıkları • Mezahir Avşar 41

 

Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Dönüm Noktası: Ahmed Yesevî ve Tasavvuf Dünyası • Mehmet Necmettin Bardakçı 45

 

Türklük ve Turan • Saadettin Gömeç 56

 

Arnold Toynbee’nin Pan-Turanizm Raporu • K. Tuncer Çağlayan 60

 

Mete Han’dan Atatürk’e Türklük Şuuru • Kemal Göde73

 

Güney Kazakistan Müzelerindeki Erken Devir Madenî Eşyanın Türk Medeniyet Tarihi Bakımından Anlamı • Nusret Çam 80

 

Abdullah Tukay’ın Şiir Dünyası • Fatma Özkan 90

 

Hakas Türklerinin Kadın Yiğitlik Destanı Huban Arığ’da Mitolojik Bir Sayı: Dokuz • Bayram Durbilmez 95

 

Japon Resmî Belgelerine Göre Ayaz İshakî ve Japonya’daki Faaliyetleri • A. Merthan Dündar 100

 

İran Türkleri • Bilgehan Atsız Gökdağ 106

 

İran (Fars) Milliyetçiliğinin Tarihsel Gelişimi • Celal Metin 113

 

Kil Türklerinin Şarkısı (Tarih 546) • Yusuf Gedikli 126

 

Orhun Anıtlarında İnanç Dünyası • Cevdet Şanlı 130

 

Güney Sibirya Türkleri • Ekrem Arıkoğlu 135

 

Sömürgecilik-Oryantalizm İlişkisi Kapsamında 19. Yüzyılda Türkistan’a Seyahat Eden İngiliz Seyyahlar • Emin Özdemir 148

 

Sovyetler Döneminde Azerbaycan Toplumunun Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü • Erdoğan Uygur 156

 

Moğolistan ve Türk Kültürü Açısından Önemi • Feyzi Ersoy 160

 

XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başında Ceditçilik Hareketinin Kırgız Türkleri Üzerindeki Tesiri • Gülnisa Aynakulova 165

 

İbn Haldun ve Vico’da Tarihsel Bilginin Niteliği Sorunu • Altan Çetin 170

 

İniş - Çıkışlarıyla Türkiye’nin Türk Dünyası Politikası: 20. Yılın Genel Bir Muhasebesi • Mehmet Seyfettin Erol 174

 

İki Roman Bağlamında Turancılık Fikri Ütopya mıdır? • Mehmet Soğukömeroğulları 178

 

Sürgünde Yaşayan Halk: Ahıska Türkleri • Yunus Zeyrek 187

 

Türk Toy Geleneği Tarihi Açısından Devlet Yönetimi ile İlgili Bazı Temel Kavramlar • Mukaddes Arslan 194

 

SSCB’nin Kazakistan’da Uygulamış Olduğu Nüfus Politikaları: Kazak ve Koreli Örneği • Nahide Şimşir 203

 

Dil ve Kültür Bağlamında Kırımçak Türkleri • Nesrin Güllüdağ 216

 

Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci (Geçmişten Günümüze) • Ümit Özgür Demirci 225

 

Orta Asya Satrancında Doğu Türkistan’ın Önemi • Ali Ahmetbeyoğlu 230

 

Balkanlarda Türkler ve Türk Mirası • Mehmet İnbaşı 233

 

Mağcan Cumabayulı ve Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ın Cedidcilik Ortak Temaları • Hüseyin Özbay 242

 

Şekililer Osmanlı Sarayında ve Türkiye Ordusunda • Adalet Tahirzade 245

 

Türklerde Top Oyunları ve II. Abdülhamid Döneminde Futbol • Özbay Güven 261

 

Gönül Sızısı • Turgut Güler 264

 

DÜŞÜNCELER • Aramızdan Ayrılışının 39. Yılında Fikir, Hareket ve Dava Adamı: Dündar Taşer • Nuri Gürgür 268

 

DÜŞÜNCELER • Türk Hayat Alanında Küresel İktisat İdeali: İktisatta Türk İdealinin Ekonomi Politiği • Mustafa Yıldıran 270

 

DÜŞÜNCELER • Yeni Bir Medeniyet Tasavvuru Ortaya Koymak • Cezmi Bayram 274

 

DÜŞÜNCELER • Kimlik Meselesine Medeniyet Ölçeğinde Bir Yaklaşım • Alptekin Yavaş 277

 

PORTRE • Ali Özaydın’ın Ardından: Turnam Ne Gezersin Çukurova’da? • A. Yağmur Tunalı 279

 

ANILAR • Merhum Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Alakalı Bir Hatıra • Süleyman Hayri Bolay 282

 

KİTAP • Büyük Bir Türk Kahramanı Üzerine İlgi Çekici Bir Kitap: Osman İslâmoğlu’ndan Osman Batur Han’a • Necmeddin Sefercioğlu 284

 

KİTAP • Bulgaristan’da Türkçe Basın • Ömer Özcan 286

 

TÜRK OCAKLARINDAN • Genel Merkezden “100. Yılda Nasıl Bir Türk Ocağı” Toplantısı 289

 

Türk Dünyasından Haberler 292

Türk Ocaklarından Haberler 294


Türk Yurdu Temmuz 2011
Türk Yurdu Temmuz 2011
Temmuz 2011 - Yıl 100 - Sayı 287

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele