İçindekiler 286

Haziran 2011 - Yıl 100 - Sayı 286

Din ve Bilim • Yılmaz Özakpınar2

 

Din ve Kültür İlişkisi: Analitik Bir Değerlendirme • Recep Kılıç 6

 

Türkiye’nin Bilim ve Teknolojide Dünyadaki Yeri • Hasan Seçen14

 

Yeni Toplum İmajları ve Eğitim: 21. Yüzyıl için Çok Boyutlu Beceriler • Selahattin Turan22

 

Tarihî Süreçte Bilginin Yerelliği ve Bilimin Evrenselliği • Hüsniye Canbay Tatar26

 

Bilim ve Teknoloji Politikaları ve TÜBİTAK • Ramazan Acun33

 

Bologna Sürecinin Beyin Gücü Göçüyle Avrupa’nın Üretimine ve Sermaye Birikimine Katkısı • Ayşe İrmiş 43

 

Mesleki ve Bilimsel Etik • Necati Cemaloğlu 60

 

Dünden Bugüne Türk Tarih Kurumu • Celal Metin65

 

Türk Dil Kurumu • İbrahim Atabey - Yavuz Kartallıoğlu78

 

Kültürel Kimliğimiz • Hüsrev Hatemi 84

 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı • Metin Özkul 88

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür Tarihi İçinde “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü” • Tuncer Gülensoy 100

 

Bir Millî Kimlik Konusu Olarak Atatürk’ün “Türk Tarihi ve Öğretimi”ne Dair Görüş ve Uygulamaları • Nuri Köstüklü 103

 

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk Mültecilerin Eğitimi ve Türk Dünyası Hakkında Belgeler-Düşünceler • Selahittin Özçelik 108

 

Kimlik Bilincim Üzerine • Mehmet Akgün 120

 

Yarım Kalmış Bir Proje: “1000 Temel Eser” Dizisi • Mustafa Özbalcı 126

 

Tüketimin Farklı Yüzü: Televizyon Dizileri • Mehmet Meder 139

 

Milenyum Gençliğinin Parolası: “Görünüyorum O Halde Varım” • Vehbi Bayhan 146

 

Köy Enstitülerinin Cumhuriyet Tarihimizdeki Anlamı • Mustafa Ergün 155

 

Türkiye’de Ortaöğretim: Sorunlar ve Öneriler • Mehmet Şişman 161

 

Türkiye’nin Matematik Öğretmeni Yetiştirme Deneyimi • Adnan Baki 167

 

İslamda Eğitim ve Öğretim Anlayışı • Tayyip Duman 176

 

Sosyal Devlete Özlem • Ayhan Ural 180

 

Türkler ve Bilim: Dün, Bugün, Yarın • Saleh Sultansoy 184

 

Türklerde Aile • Feridun Merter 194

 

Büyük Öğrenci Projesi’nin Uygulanma Sürecinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar • Fatih Kirişçioğlu - Nezir Temur 201

 

Türk Soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Deyimler ve Atasözlerinin Önemi • Erol Barın 206

 

Kültür Aktarımında Tarih Öğretimi ve Önemi • Ş. Gülin Karabağ 214

 

Ortak Türk Kültürünün ve Kimliğinin Göstergesi: Damgalar • Cengiz Alyılmaz 221

 

Kazakistan Müzelerinde Bulunan Türk Devri Eserlerinden İlginç Örnekler • Nusret Çam 225

 

İlk Modern Olimpiyat Oyunlarına (1896-Atina) Yarışmak İçin Giden İlk Türk Sporcusu Kimdir? • Özbay Güven 232

 

Millî Kimliklerin Şekillenmesinde Halk İnançları Kültürünün Stratejik Boyutu • Yaşar Kalafat 242

 

Türk Eğitiminde Bir Mihenk Taşı Millet Mektepleri • Zafer Tangülü 248

 

Makedonya’da Osmanlı Sonrasında Türkçe Eğitim ve Türkçenin Öğretilmesi Üzerine Bir Durum Analizi • Zeki Gürel 253

 

Avrupa’da Türk Dili ve Kültürünü Yaygınlaştırmak için Bir Fırsat: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni • Kemalettin Deniz 261

 

Kemal Fedai Coşkuner ve Türk Dünyası • Alimcan İnayet 270

 

DÜŞÜNCELER • Etnik Fitne Meydan Okuyor • Nuri Gürgür 273

 

DÜŞÜNCELER • Eurovizyon Birincisi Azerbaycanlı Kardeşlerimizden “İki Devlet Bir Millet” Anlayışına Güzel Bir Örnek • Osman Oktay 276

 

DÜŞÜNCELER • Türk Milleti’nin “Gül” Aşkından Müstesnâ Tablolar-II •Mehmet Güneş 277

 

DÜŞÜNCELER • Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev’in 800. Ölüm Yılı • Tuncer Baykara 281

 

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER • Tek Parti Döneminde Bürokrasi Parti İlişkilerine Eğitim Sektöründen Bir Örnek • Ömer Özcan 283

KİTAP • Türk Kadın ve Kültürünün Hizmetine Adanmış Bir Ömür: Dr. Müjgân Cunbur • Cemal Kurnaz 285

 

KİTAP • Kamran İnan’ın Türk Siyaseti ve Diplomatlarına Yönelik Tespitleri • Oğuzhan Saygılı 286

 

KİTAP • Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın İdealleri İşleri Tavsiyeleri ve Haberleri -II • Ömer Özcan 288

 

KİTAP • Okul Sıkıntısı ya da “Jules Amca ve Julie Teyze Ölmedi!” • Bahri Ata 290

 

Türk Dünyasından Haberler 292

Türk Ocaklarından Haberler 294


Türk Yurdu Haziran 2011
Türk Yurdu Haziran 2011
Haziran 2011 - Yıl 100 - Sayı 286

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele