Millî Mücadelemizin Tür Şiirine Yansıması

Mayıs 2019 - Yıl 108 - Sayı 381

        Kabaca 1919-1922 yılları arasında Anadolu toprakları üzerinde İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Amerika gibi devletlerden oluşan işgalci Haçlı emperyalist ordularına karşı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün yolbaşçılığında, ordu-millet karakterindeki Türk milletinin helal süt emmiş evlatlarının oluşturduğu Kuva-yı Milliye orduları halinde verdiğimiz istiklal mücadelesi, Türk edebiyatının diğer türlerine olduğu gibi şiirinde de genişçe yansımasını buldu. Bu önemli mücadeleyi ele alıp işleyen, bu kutlu istiklal mücadelesinin ruhunu, özünü, heyecanını terennüm eden pek çok şiir yazıldı. Bu metinlerin önemli bir kısmını içeriklerine ve yaklaşımlarına göre değerlendirdik.

        Türk şairinin Millî Mücadeleye yaklaşım biçimlerini alt başlıklar halinde şöyle tasnif edip irdeleyelim:

        Kurtuluş Umudu Telkin Eden Şiirler:...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2019
Türk Yurdu Mayıs 2019
Mayıs 2019 - Yıl 108 - Sayı 381

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele