İçindekiler 285

Mayıs 2011 - Yıl 100 - Sayı 285

Cumhuriyet Döneminde Kışladan İlk Çıkış - 27 Mayıs’ın Anatomisi • Nuri Gürgür 3

 

Toplumsal Anomi • Hikmet Yıldırım Celkan 13

 

Allah’tan Ferrari İstemek ya da Türkiye’de Ana Akım İslami Gruplar ve Modernite • Mehmet Zeki İşcan 19

 

Türk Milliyetçiliği, Türkçe ve Ziya Gökalp • Mustafa Argunşah 31

 

Osmanlıca / Osmanlı Türkçesi Terimi Üzerine • İsmail Parlatır 37

 

Gelenek, Din ve Tarihçilik • M. Hanefi Palabıyık 42

 

Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi: 3 Mayıs 1944 • Ömer Özcan 47

 

Türklük / Yusuf Akçura • Yılmaz Özkaya56

 

Osmanlı Sultanlarının Kullandıkları Unvan ve Lakapların Türk Devlet ve Toplum Anlayışıyla Münasebeti • Mustafa Keskin 63

 

Türk Ocaklarının 1931 Yılında Feshi, Emlak, Alacak ve Borçlarının Tasfiyesi-Isparta İli Örneği • İbrahim Karaer 69

 

Rum Tarihçi Prof. Kostas P. Kyrıss’in 1570-1878 Osmanlı Dönemi Kıbrıs Tarihiyle İlgili Görüşleri Üzerine Eleştiriler • M. Akif Erdoğru 75

Polonya Cumhuriyeti Arşivlerinde Mehmet Emin Resulzade ve Azerbaycanlılar ile İlgili Bilgiler • Nesiman Yakublu 79

 

Bulgaristan’a Okka ile Satılan Arşiv Belgeleri • İsmet Binark 81

 

Temeli Kültür Olan Cumhuriyet’in İdealleri ve Şairler • Yahya Akengin 89

 

Türkmen Musikisi • Abdurrahman Deveci 92

 

Mimarî Bir Şaheser: Irgandı Çarşılı Köprüsü • Hakan Arıkan 98

 

Yaylalar Hayal, Nakışlar Yalan Oldu • Nihat Boydaş 101

 

Tedrîsât (-ı İbtidâiyye) Mecmûası • Uğur Ünal - Togay Seçkin Birbudak 105

 

İslâm Mecmûası Din ve Kadın Meselesine Bakış • Adem Efe 110

 

Kaynaklara Dönüş Yolunda “Dergâh” • Mustafa Kurt 126

 

İzmir’in İlk Türkçü Dergisi Türk Gençleri Mecmuası • Günver Güneş 130

Anadolu Mecmuası (1924–1925) ve Anadoluculuk Fikri Üzerine Bir İnceleme • Necati Tonga 138

 

Hayat Mecmuası ve Devrin Milliyetçilik Anlayışı • Abdullah Uçman 142

 

Türkistan Milli İstiklal Fikrine Hizmet Edici Aylık Mecmua: Yaş Türkistan • Fatma Açık 149

 

“Resimli Şark”tan “Evrensel Ay”a Bir Derginin Değişimi • Mehmet Can Doğan 154

 

İş ve Düşünce Dergisinde Milliyetçilik • Zafer Tangülü 159

 

Cumhuriyet Öyküsünün Kahramanını Yaratmak: Yeni Adam • Yasemin Türkkan 165

 

1938-1943 Yıllarında Yayımlanan İnsan Mecmuası ve 2010 Yılında Biz • Şerif Aktaş 172

 

Hilmi Ziya Ülken’in İnsan Dergisinde Yayımladığı Sanat-Edebiyat Yazıları ve Çevirileri Üzerine • Mehmet Narlı - Fatma Sönmez 180

 

Milli Türkistan • Çağatay Koçar 188

 

Türk Düşüncesi Dergisi ve Milliyetçilik • Pakize Aytaç195

 

Yarım Asırlık “Türk Ruhu”nun Tefekkür Damlaları • İsmail Çakmak 203

 

Ocak Dergisi • Orhan Kavuncu 213

 

Türk Milliyetçiliği Tarihinde Haftalık Bir Gazetenin 10 Yıllık Hikâyesi “Adı Devlet Olsun” • Osman Çakır 219

 

Töre’nin Töresi • A. Yağmur Tunalı 238

 

Ülkücü Gençliğin Sesi: Bozkurt Aylık Ülkü Dergisi • Osman Oktay 245

 

Orkun’un 2. Döneminden Hatıralar • Fahrettin Savaş Konar 253

 

Ankara Sahhâfl arına Dair • Cantürk Coşkun 256

 

DÜŞÜNCELER • TBMM Hukuk Adına 12 Eylül Darbesini Araştırmalıdır • Nuri Gürgür 270

 

DÜŞÜNCELER • “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşları” Milleti • Orhan Kavuncu 272

 

DÜŞÜNCELER • Güney Doğu İllerimize Özerklik İddiası ve Azınlıklar • Sadettin Bilgiç 274

 

DÜŞÜNCELER • Afganistanda Milli Bilinç • Turan Can 276

 

DÜŞÜNCELER • Türk Milleti’nin “Gül” Aşkından Müstesnâ Tablolar-I •Mehmet Güneş 279

 

PORTRE • Refet Körüklü (1924 - 01.04.2011) • Necmeddin Sefercioğlu 285

 

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER • Türkçü Dergilerden Orkun-II Hakkında İki Vesika • Ömer Özcan 287

 

KİTAP • Kültürler Başkenti İstanbul • A. Yağmur Tunalı 288

 

Türk Dünyasından Haberler 292

Türk Ocaklarından Haberler 294


Türk Yurdu Mayıs 2011
Türk Yurdu Mayıs 2011
Mayıs 2011 - Yıl 100 - Sayı 285

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele