Kalpaklılar Romanındaki Göstergelere Kısa Bir Bakış

Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

        Samim Kocagöz’ün belgesel nitelikteki Kalpaklılar adlı romanı Kuvayı Milliye edebiyatının anıt eserlerinden biridir. Doludizgin adlı romanla beraber bir bütünlük oluşturan Kalpaklılar’da Kuvayı Milliye ruhu ve Kurtuluş Savaşı’nı yürütecek olan unsurların teşkilatlanması anlatılır. Yedi ana ve 33 alt bölümden oluşan bu romandaki göstergeler dikkatli bir okurun gözünden kaçmayacak derecede ustalıkla kullanılmıştır. Bir metinde anlatılmak istenilenlerin dinleyici veya okuyucu tarafından algılanmasını pekiştiren göstergelerin Kalpaklılar romanındaki başarılı kullanılışı edebiyat çalışmaları açısından ders gibidir. Hepsinden önce bu romanın adı başlı başına en temel göstergedir. “Kalpaklılar” tutsaklığa meydan okuyarak Kuvayı Milliye ruhunu yaşatanlardır. Bu ruh köklü bir milletin kadim zamanlardan günümüze taşıdığı ve...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2019
Türk Yurdu Nisan 2019
Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele