İçindekiler 283

Mart 2011 - Yıl 100 - Sayı 283

Çağdaşlığın Neresindeyiz? • Yılmaz Öztuna 3

 

Atatürk’teki İnsan • Agâh Oktay Güner 6

 

Türklerin Türküsü • Dursun Yıldırım 15

 

Babür Han • İnci Enginün 23

 

Türklüğün Mukadderatı Üzerine • Tuncer Baykara 29

 

Millet Kavramı ve İslâmiyet • İsmail Yakıt 32

 

Etyemez Türkçü: Hasan Ferit Cansever • Beşir Ayvazoğlu 40

 

Ocak Geleneğinde Hamdullah Suphi ve Abdülhak Şinasi Hisar • Necmettin Turinay 51

 

Türk Milliyetçiliğinde Yeni Ufuklar 1 Lütfü Şahsuvaroğlu 61

 

Türk - Frenk İlişkileri Mustafa Kahramanyol 70

 

Orhun Yazıtlarından Kutadgu Bilig’e Vahit Türk 77

 

Türk Kültüründe “Gül” ve Muhammedî Sevda Mehmet Güneş 83

 

Darwinizm, Evrim ve İnsan Turan Güven 90

 

Milli Kültürümüz Açısından Hayatımızın Üç Temel Olgusu: Din, Felsefe ve Bilim Geleneğimiz Abdulkuddüs Bingöl 93

 

Türk Dili Açısından Türk Tarihine Felsefi Bir Bakış • Ömer Naci Soykan 101

 

Türk Felsefesinin Varlığı ve İmkânı Problemi Milay Köktürk 105

 

Düşünce Üretimi ve Süreklilik Sorunu Ayhan Bıçak 116

 

Türk Felsefesi: İmkândan Gerçekliğe Hakan Poyraz 121

 

Postmodernizmin İnsana Bakışı: Felsefi Bir Sorgulama Fikri Gül 127

 

Türk Kültürünün Kurucu Öğeleri Rahmi Karakuş 131

 

Kitle İletişim Araçlarında Sergilenen Entellektüel Algısının Açmazları Üzerine Levent Bayraktar 134

 

Yunus Emre’nin Tefekküründe Metafizik Derinlik ve Felsefe • Senail Özkan 137

 

Hareket Felsefesinden Milliyetçiliğe İdiris Demirel 146

 

Kültürle İlişkisi Bağlamında Kadının Ontolojik ve Metafizik Statüsü Üzerine Fulya Bayraktar 154

 

Cumhuriyet Dönemi Felsefecilerinden Macit Gökberk ve Hilmi Ziya Ülken’e Göre Din Bilim ve Aydınlanma Şamil Öçal 157

 

Türk Ocakları ve Irak Türkmenleri Suphi Saatçi 165

 

Türk Ocakları ve Türk Yurdu’ndan Halkevlerine Nurettin Güz 171

 

Türk Ocakları’ndan Halkevlerine Nurcan Toksoy 185

 

Türk Devleti’nin Fikir Kaynağı Türk Ocakları ve Atatürk • Ahmet Toksoy 193

 

Atatürk ve Türk Ocakları Mehmet Karayaman 200

 

Türk Ocaklarının Kuruluşundan Günümüze Çıkardığı Süreli Yayınlar Bibliyografyası Mehmet Uzun (Baboğlu) 211

 

Türk Yurdu’nda Güzel Sanatlar Hüseyin Tuncer 222

 

Türk Ocağı Tarafından Yayımlanan Cumhuriyetin İlk Yıllarında Denizli’ye Işık Tutan Bir Eser İbrahim Balık 228

 

AYIN YORUMU • Kıbrıs’ta Asıl Mesele Nuri Gürgür 234

 

DÜŞÜNCELER • Yirmi Birinci Yüzyılda İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri M. Cemal Sofuoğlu 237

 

PORTRE • Aramızdan Ayrılışının 9. Yılı Anısına Muzaffer Özdağ ve Bilim, Birlik, Barış Hilâl Özdağ 239

 

PORTRE • Reha Oğuz Türkkan Necmettin Sefercioğlu 241

 

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER • Zeki Velidi Togan Armağanı • Ömer Özcan 243

 

Türk Dünyasından Haberler 245

Türk Ocaklarından Haberler 247


Türk Yurdu Mart 2011
Türk Yurdu Mart 2011
Mart 2011 - Yıl 100 - Sayı 283

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele