Kaderin Bizi Getirdiği Yer: Yeni Bir Kelam İhtiyacı

Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

        Bu yazıya bir önceki yazımızın son cümlesi ile giriş yapmak istiyoruz: Vahiy dışında bilgi edinme araç ve yöntemi olarak elimizde kalan tek imkân, zannî, spekülatif ve mistik de olsa felsefe yapmaktan başka bir şey değildir. Çünkü akıl ve akıl yürütmenin Allah tarafından insanın bilgiye ulaşma aracı kılınması; insanın bu yetisi marifetiyle düşünceyi ve hikmeti aramaya davet edilmesi, felsefe yapmanın dil, yöntem ve imkânlarının caiz olmasının ötesinde, böyle bir bilgilenme yönteminin Allah tarafından istendiğini de bize göstermektedir kanaatindeyiz. İşte bu ve benzeri nedenlerle İslâm düşünce geleneğinin, vahiy odaklı bir felsefeye( kelama) ihtiyacı olduğunu, günümüz ve geleceğin insanlarına ancak böyle bir dil ile tebliğin yapılabileceğini zannetmekteyiz. Hiç şüphesiz her şeyin doğrusunu ancak ve sadece Allah bilir.

        Pek...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2019
Türk Yurdu Nisan 2019
Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele