Özgecilik Üzerine

Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

        Son zamanlarda yaygınlaşan psikolojik kavramlardan biri olan özgecilik insanların başkalarıyla ilişkilerini ele alan bir kavramdır. Terimin kökeni Latinceye kadar götürülür. Kelimeyi ilk kullanan kişinin Auguste Comte olduğu rivayet edilir. Batı’da sosyolojinin ve pozitivizmin kurucusu sayılan Comte kişinin bencilliğinden başkalarının iyiliğine ve başkalarını dikkate almaya yönelmeyi bu terim ile karşılamıştır. Özgeci kişinin bencil olmaması, hatta kendi bencilliğinden vazgeçerek başkasının yararı ve refahı için etkinliklerde bulunması gerekir. Terimin yaygınlaşması ve sözlüklere girmesi ise 1853 yılına dayandırılmaktadır. 

        Genel olarak sosyal bilimlerde kullanılan terimlerin ülkemiz için özgün ve yerli terimlerden ziyade ithal terimler olduğu göz önünde bulundurularak, özgeciliğin niçin konu edinildiği ve popülerleştirildiği üzerinde durmak...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2019
Türk Yurdu Nisan 2019
Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele