Türk Millî Kimliği’ne Dair İki Büyük Hata

Şubat 2019 - Yıl 108 - Sayı 378

        Millî Kimliği Anlamak

        Sosyal bilimler alanında etnisite, millet, milliyetçilik, millî devlet ve millî kimlik meseleleri etrafında iki farklı yaklaşımın akademik yazını belirlediğini söylemek mümkündür. “Hayali cemaat” metaforuyla popülerleşen modernist anlayışa göre milletler, sanayi inkılâbı sonrası türdeş toplum ihtiyacına binâen üretilmiş, tarihi bir gerçeklikten yoksun, yapay, hayali yapılardır. Politik iktidarın sahipleri, olmayan bir gerçekliği özellikle eğitim ve kitle iletişim araçları kanalıyla toplumlara zorla kabul ettirmişler, birbirlerinden haberi olmayan dağınık toplumsallıklar / tribal yapılar kendilerinin ortak kültüre, tarihe, dile sahip millî kimlikler olduklarını tahayyül etmeye başlamışlardır. 

        Milletlerin tarihi gerçeklikten yoksun, yapay, üretilmiş hayali kategoriler olarak ele...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2019
Türk Yurdu Şubat 2019
Şubat 2019 - Yıl 108 - Sayı 378

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele