İkinci Yeni Türkiye’nin Yakalandığı Düşünememe Hastalığından Kurtuluş Yolu -Düşünmeyi Düşünerek Düşünmek-

Şubat 2019 - Yıl 108 - Sayı 378

         “Bir ben var benden içeru.” (Yunus Emre)

         

        I. Düşünmek, kanaatimce hâlâ insan adı verilen canlı varlığı diğer yaşam sahibi olan varlıklardan ayıran önemli bir meziyet. Elbet insanca düşünmek becerilebilirse… Burada “düşünmek” kavramını “tefekkür yolu ile fikir üretilme becerisi” anlamında kullanıyorum.

        Öte yandan genel anlamda “düşünmek”, acaba sadece insana mahsus bir yeti midir? İnsanın dışında kalan diğer canlılar –mesela hayvanlar- gerçekten insan gibi düşünemezler mi? Bu yazıda üzerinde durmak istediğimiz ana mevzu bu değil. Öyleyse ne diye insanı diğer canlılardan özelleşerek ayıran bir “düşünme” biçiminden söz ederek yazmaya başladık? Dahası, insanı diğer canlılarla karşılaştırarak onlardan ayırmaya yönelen sualler tevcih...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2019
Türk Yurdu Şubat 2019
Şubat 2019 - Yıl 108 - Sayı 378

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele