Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demokratikleşme ve Atatürk

Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

        ‘Zülüm Yanar Ateştir. Kanun sudur,
akarsa nimet yetişir.’

        (Kutadgu Bilig’den)

         

         

        Giriş

        Osmanlı Devleti diğer Türk devletlerinde olduğu gibi geleneksel Türk idaresiyle yönetilmiştir. Türk töresine göre han soyu Mete Kağan’dan beri kutlu sayılmış ve onun etrafında şekillenen bir hükümranlık anlayışı benimsenmiştir. Tarihi tekemmül içinde hemen hemen bütün Türk devletlerinde bu kural geçerli olmuştur. Güçlü hükümdarlar geldiği zaman güçlü devletler kurulmuş, diğer türlü de büyük devletler kısa zamanda dağılıp gitmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin de adeta yukarıdaki kurala göre bir ömür döngüsü yaşamıştır. Osmanlılar diğer Türk devletlerinden farklı olarak mülk hanedanın ortak malı olma i...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2018
Türk Yurdu Aralık 2018
Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele