Kentli Olmak Üzerine

Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Son Yazıları

        Giriş

        Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi incelendiğinde birincil ihtiyaçlar olarak ifade edilen temel ihtiyaçlardan başlayarak ikincil ihtiyaçlara doğru bir hiyerarşi olduğu görülür ve teoride adını bu hiyerarşik ilişkiden alır. Bu hiyerarşi içinde fizyolojik ihtiyaçlardan sosyal ihtiyaçların karşılanmasan doğru gelişim söz konusudur. Hiyerarşik süreç içinde basamaklar arasında geçişin olması için önceki ihtiyaçların karşılanması gereklidir. Fiziksel olan ihtiyaçlar olan açlık, susuzluk, yeme, içme gibi yaşamı sürdürmeyi sağlayan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar temeldir. Bireyin varlığını sürdürebilmek için karşılanması gerekli olan ihtiyaçlardır. Hiyerarşinin ikinci sırasındaki ihtiyaç ise güvenlik ihtiyacıdır. Bu kapsamda birey güvenliğini sağlama konusunda önceliğe sahi...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2018
Türk Yurdu Aralık 2018
Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele