İçindekiler 295

Mart 2012 - Yıl 101 - Sayı 295

        AYIN YORUMU • Yılmaz Öztuna Hakk’a Yürüdü / Tarihi Binamız Neden Alınamadı, Nasıl Alınabilir? • Nuri Gürgür .. 4

         

        DOSYA • Yılmaz Öztuna’ya Veda Ederken: “Beyefendi” • A. Yağmur Tunalı 8

         

        DOSYA • Yılmaz Öztuna’nın Tarih Meclisi • Orhan Avcı 11

         

        DOSYA • Ahir Ömründe Tarih Çalışan Bir Mühendisin Yılmaz Öztuna Hatırası • Ramazan Topraklı 13

         

        DOSYA • Ötüken’den Viyana’ya • Yılmaz Öztuna 16

         

        Türk Ocaklarının Kuruluşu ve Misyonu • Yusuf Sarınay 24

         

        Türk Ocağı 100 Yaşında Ocakların Son Yirmi Beş Yılı Nasıl Başladı? • Alâaddin Korkmaz 27

         

        II. Meşrutiyet’ten Sonraki Bellibaşlı Fikir ve Edebiyat Hareketleri • Abdullah Uçman 32

         

        Siyasi Türkçülüğün Sahibi Yusuf Akçura ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesine Etkileri • Fuat Uçar 38

         

        Türk Ocağı Kurucularından Feyzullah Sacit Ülkü (1892-1973?) • Nâzım H. Polat 45

         

        Besim Atalay’ın Hayatı ve Eserleri • Ali Birinci 52

         

        Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Millî Duygu • Ülkü Gürsoy 62

         

        Osmanlı’da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık • Alaattin Uca 67

         

        Yüzyıllık Türk Ocaklarında Genel Başkanlık Yapanlar • Yücel Hacaloğlu 71

         

        1950’lerden Esintiler • Necmeddin Sefercioğlu 80

         

        “Türk Milliyetçiler Derneği”nden “Türkiye Milliyetçiler Cemiyeti”ne • Mustafa Kök 86

         

        1912’den 2012’ye Türk Ocakları Tarihi-Çalışmaları- Görüşleri • İsmail Acar 100

         

        SÖYLEŞİ • Yücel Hacaloğlu ile Geçmişe Yolculuk “İnsanımızın İçinde Bulunduğu Durum Dikkate Alındığında Türk Ocağı Güzel Çalışmalar Yapmıştır” • Ömer Özcan - M. Çağatay Özdemir 125

         

        Türk Yurdu’nda Edebiyat Çalışmaları • Hüseyin Tuncer 133

         

        Ocak Tarihinde Karanlık Bir Dönem • Cezmi Bayram 143

         

        SÖYLEŞİ • İbrahim Metin ile Geçmişe Yolculuk “Türk Ocağı’na Girerken Siyasi Hüviyetini Askıya As, İçeriye Öyle Gel.” • Osman Çakır 151

         

        Türk Ocaklarının Sanat ve Sanatkârlara Bakışı (1912-1931) • İbrahim Karaer 160

         

        Türk Ocaklarının 1913 Yılında Gerçekleştirdikleri İzmir Seyahatı ve Yarattığı Etkiler • Günver Güneş 167

         

        Eski Türk Ocakları Merkez Binasının İnşaatına Ait Anılarım • Hikmet Koyunoğlu 173

         

        Ankara Türk Ocağı Binası Mimar Ârif Hikmet Koyunoğlu • H. Rıdvan Çongur 180

         

        Tarih ve Türk Milliyetçiliği • Dursun Yıldırım 196

         

        Türk Olduğunu Hissetmek (Türk Hissetmemekte Direnenler) • Tuncer Baykara 200

         

        Tarih, Millet ve Milliyetçilik Üzerine Bazı Notlar • Mehmet Öz 204

         

        Türk Ocaklarının Yeni Yüzyılında Yeni Hedefler • Orhan Kavuncu 208

         

        Milliyetçi Düşünce ve Tartışmalar • Özcan Yeniçeri 214

         

        Türk Modernleşmesindeki Temel Çelişkiler ve Türk Milliyetçiliği • Feyzullah Eroğlu 220

         

        Türk Milliyetçiliği Açısından Bir Başka 12 EylülDeğerlendirmesi için Çerçeve Önerisi • Ümit Özdağ 230

         

        Modernleşme ve Milliyetçilik • Yunus Koç 234

         

        Biz Kimiz? • Dündar Taşer 238

         

        Nevzat Kösoğlu ile Söyleşi “En Geniş Manasında Ülkücülük Kendi Nefsini Aşma Cehdidir.” • Mustafa Asım Mutlu - Hüseyin Raşit Yılmaz 240

         

        Batı’nın Türk İmajı • İsmail Yakıt 250

         

        Milliyetçiliğe Reddiye 1 -Ülkücülük Versus Milliyetçilik Gökalp’ın Anlaşılması ve Tenkidi Çerçevesinde Bir Yüzyıl Değerlendirmesi • Lütfü Şahsuvaroğlu 254

         

        Milliyetçiliğin Değerleri/ Değerlerin Milliyetçiliği • Hakan Poyraz 276

         

        Gökalp, Millî Kimlik, Din ve Modernleşme • Ünver Günay 283

         

        Bir Modern Zaman KavramınınTürkiye Özelinde Hermonotik Yorumlaması: Milliyetçilik • Abdulkadir İlgen 299

         

        Kimlik, Aidiyet ve Mensubiyet Mefhumlarına Dair • Cengiz Aydoğdu 306

         

        Osmanlı’da İki Ziya: Folklor Anlayışları ve Sonuçları • M. Öcal Oğuz 310

         

        Türk Ocağı Asırlık Bir Çınardır! • Celâl Er 312

         

        SÖYLEŞİ • Alâaddin Korkmaz ile Ziya Gökalp Üzerine…: “Batı Tipi Milliyetçilikte, Saldırganlık, Ayırımcılık, Din Olgusundan Kopukluk, Irkçılık, Faşizm ve Nazizm ve de Şovenizm Akla Gelebilir” • Oğuz Çetinoğlu 314

         

        Türk Milliyetçiliğinin Son Dönemi • Fahri Unan 318

         

        Milliyetçi Düşüncenin Dünü ve Bugünü Üzerine • Milay Köktürk 323

         

        Milletten Milliyetçiliğe Uzanan Kuramsal Bir Değerlendirme • A. Baran Dural 329

         

        Milliyetçilik Teorileri • Melih Çoban 345

         

        Yeni Çağda Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Türk Milliyetçiliği • Fahri Atasoy 352

         

        Küreselleşme İdeolojisi ve Türk Milliyetçiliği: Yeni Bir Medeniyet Tasavvuruna Katkı Önerisi • Recep Kök 359

         

        Küreselleşme Sürecinde Milliyetçilik ve Ulus Devlet • Turgay Uzun 366

         

        Türklüğün ve Milliyetçiliğinin 21. Yüzyıl Sorunları • Haydar Çakmak 372

         

        Türk Milliyetçiliği: Dinli Hayat Hayatlı Din • Hilmi Demir 377

         

        Cumhuriyet Baba Ocağına Dönüyor • Mehmet Ali Ünal 381

         

        Türk Milliyetçiliği ve Bilim-1: Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’de Bilim Anlayışı • Hasan Seçen 383

         

        Türk Devrimine Muhafazakâr Kanattan İki Farklı Bakış Peyami Safa ve Mümtaz Turhan • Yıldız Akpolat 388

         

        Cumhuriyetin İnşasında Milliyetçilik • Nuray Karaca 394

         

        Milliyetçilik Cumhuriyetimizin Çimentosudur • Ali Külebi 402

         

        Bir Türk Milliyetçisinin Bakış Açısından Alevîlik ve Bektaşîlik • Kenan Erzurumlu 409

         

        Hatalı Teşbihler: Milliyetçiliğin Batı’daki Algılanış Biçimleri ve Türk Milliyetçiliği • Kamil Aydın 416

         

        Türk Milliyetçiliğinin Güncel Sorunları Üzerine • İkbal Vurucu 420

         

        Irkçılık ve Öteki • Hüsniye Canbay Tatar 432

         

        Günümüz Türkiye’sinde Irkçılık-Etnisite ve Milliyetçilik • Mustafa Aksoy 436

         

        Türkçülüğün Unutulmaz İsmi: Dr. Fethi Tevetoğlu • Ömer Özcan 439

         

        Arif Nihat Asya’nın Edebiyatımızdaki Yerinin ve Döneminin Tayini Meselesi • Necmettin Turinay 459

         

        Nezâketin İnbiklenmiş Örneği Prof. Dr. Hikmet Tanyu • Süleyman Hayri Bolay 466

         

        Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinin Simge Adı Denktaş • Ahmet Zeki Bulunç 469

         

        Türk Milliyetçiliğine Adanan Bir Ömür: Galip Erdem’in Fikir Hayatından Kesitler • Osman Çakır 484

         

        “Yeni Yalta Süreci”ne Doğru Türk Dış Politikasında Kimlik Arayışları ve “Büyük Doğu” • Mehmet Seyfettin Erol 505

         

        21. Yüzyılın Başlarında Türk Milliyetçiliği Üzerine Düşünceler -Turan Gerçeği Hakkında Tarihe Düşülesi Notlar • M. Murat Hatipoğlu 509

         

        Türksüz Türkiye Anayasası • İskender Öksüz 512

         

        Milliyet Bağının Düğümleri ve Anayasa • Taner Tatar 515

         

        Bir Sorun Alanı Olarak Anayasa Kavramına Felsefeyle Bakmak • Sadettin Elibol 519

         

        Türkülere Ontolojik Bir Yaklaşım • Nihat Boydaş 522

         

        Yahya Kemal Beyatlı’nın “Çamlar Altında Musahabe-II” Yazısı Üzerine Yeni Bir Yorum • Bahri Ata 525

         

        Oniki Ada ve Oniki Ada Türkleri • Cemalettin Taşkıran 531

         

        Yolları Yollar Bekler • A. Yağmur Tunalı 537

         

        Baltacıoğlu Düşüncesinde Milliyet Din Eğitim ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Deneme • Levent Bayraktar 542

         

        Cumhuriyet’in Kalkınmacı Milliyetçi Müteşebbisi: Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ • B. Zakir Avşar - Ali Alp - Elif Emre Kaya 546

         

        Milliyetçilik ve Popüler Tarih • Ahmet Özcan 559

         

        Dilin Millî Uyanışa Etkisi • Sefa Yüce 568

         

        Türk Güreşçilerinin ve Atlet Ruhi Sarıalp’ın 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’ndaki Zaferi • Özbay Güven 572

         

        Milliyetçilik ve Türk Milletinin Varolma Mücadelesi • Yahya Akengin 587

         

        Türk Milliyetçilerinin Japonya Algısına Bir Kaynak Olarak Mehmet Akif’in Mısralarında Japonya ve Japonlar • A. Merthan Dündar 589

         

        Türkiye’de Milliyetçi Tahayyül ve Dil Tartışmaları • Hüseyin Sadoğlu 594

         

        Sanat Nedir, Nokta Nicedir... • Suzan Çataloluk 599

         

        Son Krifos Romanında Türk ve Yunan Milliyetçiliği Osmanlı Gayrimüslimlerinde Milliyetçiliğin İç Etkenleri • Sebahattin Yaşar 609

         

        KİTAP • Mehmet Eröz Armağanı Vesilesiyle Eröz’ü Anlamak • Mustafa Aksoy - Osman Yorulmaz 629

         

        Türk Dünyasından Haberler 631

        Türk Ocaklarından Haberler 633


Türk Yurdu Mart 2012
Türk Yurdu Mart 2012
Mart 2012 - Yıl 101 - Sayı 295

Basılı: 20 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele