Değişen Kentler ve Hayatlar

Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

        Türk toplumu Cumhuriyet kurulduğunda büyük oranda köylerde yaşıyordu. Avrupa Yeni Çağ boyunca bilimde, teknikte, siyasette devrimler yaşamış ve sanayileşmeyle birlikte hayat kentlere kaymıştı. Türkiye’de kentleşme Avrupa’ya göre çok geç başladı. Başladıktan sonra ise kontrolsüz bir hâl aldı ve gecekondulaşma biçimine dönüştü. Günümüzde bu gecekonduların yerine “kentsel dönüşüm” projeleri uygulanmaya başladı. Bir taraftan da yüksek binalar ve rezidans adı verilen özel projeler yapılıyor. Dikey mimari Avrupa ve Amerika’da çok önceleri görüldü. Türkiye ise son yıllarda bu binalar ile donatılıyor veya bu binaların işgaline uğruyor. İnsanlar için yeni bir hayat tarzı sunan yüksek binalar yeni bir toplumsal durum ortaya çıkarıyor. Bu gerçekliğin farklı boyutlarıyla aydınlatılması ve analiz edilmesi gerekli. Özellikle 1970’li yıllardan beri köylerden şehirlere göçün hızlandığı Türkiye’de, bu dönüşümün ne getireceği ne götüreceği iyi değerlendirilmeli. Bu amaçla Türk Yurdu Aralık sayımızda konuyu bir dosya çalışması olarak ele aldık. Dosyanın editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Yayın Kurulu üyemiz Prof. Dr. Serdar Sağlam üstlendi. Değerli akademisyen dostlarımız yazılarıyla katkı sağladı. İlgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. 

        Türk Yurdu, 1911 yılından beri hayatını sürdürebilen ender yayın organlarından birisidir. Derginin yaşaması sahiplenilmesine bağlıdır. Türk Ocakları hem Genel Merkez hem de Şubeleri ile bu derginin sahibidir. Türk Ocaklarına gönül vermiş fedakâr milliyetçiler bu yükü şimdiye kadar taşıdılar. Bundan sonra da kimseye muhtaç olmadan Türk Yurdu’nun ayakta kalması elzemdir. Belki biraz daha fazla fedakârlığa ihtiyacımız olacak ama birlikte bayrağı taşımaya devam edeceğiz. Ülkenin içine düştüğü ekonomik sıkıntı bilindiği gibi en çok basılı yayınları etkilemektedir. Senenin başından sonuna kadar maliyetlerde ciddi bir artış yaşanmıştır. Ticari kâr amacı olmayan dergimizin okuyucularından başka desteği de yoktur. Bu dönemde her gönüllü mensubumuzun aboneliğini yenilemesi bize çok büyük bir güç katacaktır.

        Yeni sayılarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın… 


Türk Yurdu Aralık 2018
Türk Yurdu Aralık 2018
Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele