Atatürk ve Türk Ocakları

Kasım 2018 - Yıl 107 - Sayı 375

        Türk Ocakları 1912-1931 yılları arasında faaliyet gösterdiği ilk dönemde, imparatorluktan millî devlete geçiş sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Türk Ocakları, Türkçülük-Milliyetçilik düşüncesinin gelişip yerleşmesinde Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk siyasi, kültürel ve düşünce hayatında iz bırakmış, en uzun ömürlü cemiyetlerden birisi olmuştur. Türk Ocakları, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek kuruluşunda gerek yeni rejimin yerleşmesi aşamasında sosyal ve kültürel anlamda önemli görevler üstlenmiştir. 

        Birinci Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi’nin imzalanması üzerine Türk millî varlığını tehlikede gören Türk Ocağı mensupları, Mütareke yıllarında gerek işgal kuvvetlerine karşı ve millî bir devlet politikasından yoksun olan Osmanlı h&...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2018
Türk Yurdu Kasım 2018
Kasım 2018 - Yıl 107 - Sayı 375

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele