Atatürk’ü Yeniden Düşünmek

Kasım 2018 - Yıl 107 - Sayı 375

        Türkiye Cumhuriyeti, büyük badireler atlatılarak kuruldu. Osmanlı Devleti, son yıllarında kötü gidişi fark etmiş ve önlemler almaya başlamıştı. Yenileşme adımları bunun içindi. Bir millet olma temeli arandı. “Osmanlıcılık” ve “İslamcılık”ın iddia ettiği toplum kesimi, millet olma iradesi gösteremedi. Osmanlı yıkıldığında gerçek anlamda millet olan Türkler, kaderleriyle baş başa kaldı. Ordu dağıtılmış, vatan toprakları işgal edilmiş, insanlar yorgunluk ve yoksulluk içinde kalmıştı. Durum, 1918 yılı itibarıyla Türkler için iç açıcı değildi. Üstümüze kara bulutlar çökmüş gibiydi. Türkleri Ergenekon’dan çıkaracak bir Bozkurt’a ihtiyaç vardı. O Bozkurt, Birinci Cihan Savaşı’nda cepheden cepheye koşan bir Osmanlı Paşası olan Mustafa Kemal idi. 1919 yılının Mayıs ayında Rumların Anadolu’yu işgal etmeye başlamasıyla İstiklal Savaşı örgütlenmesi de başladı. 19 Mayıs, bu bakımdan Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü gibi oldu. Çünkü Türklüğün üstüne çöken kara bulutların dağıtılma mücadelesinde bir dönüm noktası oldu. Bu adım, aynı zamanda Türklerin var olma savaşında gösterdikleri bir irade oldu. Savaş kazanıldıktan sonra ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte, toplumu geliştirmek için önemli adımlar atıldı. Atatürk’ün vefatına kadar geçen süreçte, Türk milletinin bir “ulus devlet” hâlinde yeniden örgütlenme ve kalkınma hamleleri sürdü. Sonraki dönemlerde aynı kararlılık ve duyarlılık devam etmedi ve toplumun yükselmesi beklenen seviyede olmadı. Bu bakımdan yakın tarihimizde yaşanan sosyolojik süreçlerin iyi tahlil edilmesi gerekir. 

        Ülkemizde ve yakın coğrafyamızda son yıllarda olup bitenler, bize yüz yıl öncesini hatırlatıyor. Osmanlı aydınlarının son çare olarak Türkçülüğe yönelmesi, İstiklal Savaşı yaparken sadece Türk milletine dayanması ve yeni devletin millî bir yapıda olması bir mecburiyet olarak yaşanmıştır. Son yıllarda meydana gelen gelişmeler, bize Mustafa Kemal Atatürk’ü yeniden okuma ve anlama ihtiyacı doğurmuştur. Toplumun bütün kesimlerinde bu ilgi gözlenmektedir. Atatürk ile ilgili kitaplar ve okuyucuların ilgisi bunun somut delilidir. Kasım ayı vesilesiyle biz de Türk Yurdu olarak Mustafa Kemal Atatürk üzerine bir dosya çalışması yaptık. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seyfi Yıldırım arkadaşımızın editörlüğünü yaptığı dosya yazılarını ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. 

        Yeni sayılarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın… 


Türk Yurdu Kasım 2018
Türk Yurdu Kasım 2018
Kasım 2018 - Yıl 107 - Sayı 375

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele