Malazgirt Zaferi’nin Bir Başka Yorumu

Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

        Bu yıl, Cumhurbaşkanı’nın iştirakiyle daha görünür hâle gelen, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamaları; gündemde farklı yorumlara sebep oldu. Bu kutlamaların, Millî Mücadele’nin önemli zaferlerinden Dumlupınar Zaferi’ni önemsizleştirme maksadına matuf yapıldığı iddialarını ciddiye almak mümkün değildir. 

        Malazgirt Zaferi’nin öneminin ilk defa idrak edildiği de bir o kadar ciddiyetten ve gerçeklerden uzaktır. 

        Osmanlı dönemindeki tarih anlayışına göre Malazgirt’in gündemde olmadığı bilinmektedir. Zira o dönemde tarih müfredatı Hz. Adem’den başlayan kısas-ı enbiya ve Osmanlı Hanedanı tarihinden ibarettir. Ayrıca, Devlet-i Âliye ayni zamanda bir Doğu Roma Devleti ve Osmanlı Hâkan’ı da Kayzer-i Rum olduğu için bir Avrupa devleti telakki olunmakta; esasen Anadolu Fetihleri, Yavuz S...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2018
Türk Yurdu Ekim 2018
Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele