Türkler Arasında Birlik

Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

Fahri Atasoy

Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdiğinde toplumu bir arada tutacak güçlü bir formül arandı. Maalesef ilk iki öneri işe yaramadı. Modern dönemde insanları bir araya getirecek en güçlü birlik unsuru, millet olma birlikteliğiydi. Sosyolojik olarak millet özelliği taşımayan topluluklara “millet” demekle millet olunmuyordu. “Osmanlıcılık” ve “İslamcılık” böyle bir tecrübeyle etkisizliğini gösterdi. Her millet, kendi başının çaresine bakma derdine düştüğünde geriye sahipsiz Türkler kalmıştı. 190 Tıbbiyeli öğrencinin irade beyanı ile başlayan bir hareket, Türkler arasında birliği hedef hâline getirecek bir yapılanmayı ortaya çıkarttı. Türk Ocakları, bu anlamda Türklerin kendi istikballerini koruyabilmek için birlik olmasını temel hedef olarak kabul eden bir teşkilat hâline geldi. Türk Yurdu dergisi, Türkler arasında birlik olmanın felsefi ve sosyolojik temellerini arayan aydınların düşüncelerini yayımladı ve yayımlamaya devam ediyor. Bu sayımızda, “Soğuk Savaş” sonrasında bağımsızlıklarını kazanan Türk Devletleri arasında iş birliğini artırmaya yönelik olarak kurulan “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi”nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle “Türk Birliği”ni dosya konusu seçtik. Türk Birliği kurma amacı, Türk Yurdu dergisinin zaten doğal görevi ve sık sık bu konularda yazılar sunmaya gayret ediyoruz. Türklüğü ilgilendiren her konu, bizim için önceliklidir ve duyarsız kalmamız mümkün değildir. Bu anlamda Türk Dünyası’nda olup bitenleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Son günlerde dünya basınına yansıyan en can yakıcı haber Doğu Türkistan’dan geliyor. Hem Doğu Türkistan’da neler olup bittiğini hem de Çin’in bütün saklama gayretlerine rağmen dünya basınına yansıyan haberleri, sizin ilginize sunmak istedik. Konuyla ilgili yazılar, ikinci bir dosyayı oluşturdu ve Türk Yurdu sayesinde Türk kamuoyuna bilgi hâlinde sunulmuş oldu. Bu vesileyle okuyucularımızın, bu konudaki hassasiyetin artırılması için bilgi paylaşımı yapacaklarına inanıyoruz. Bu sayımızda Tarık Buğra’yı 100. doğum yıl dönümü vesilesiyle anmak istiyoruz. Sanatın kültürümüzün en önemli besleyici damarı olduğuna inanıyoruz ve Türklüğe hizmet eden örneklerini de sizlerin ilgisine sunuyoruz. Bu amaçla geçen ay Ankara’da ilk kişisel resim sergisini açan Mehmet Sağ’ı dergimize konuk ettik. Dergimizin yaşamasına fedakârca katkıda bulunan şubelerimize ve abone olarak bize destek olan okurlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz.

Yeni sayılarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın…


Türk Yurdu Ekim 2018
Türk Yurdu Ekim 2018
Ekim 2018 - Yıl 107 - Sayı 374

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele