Çevre ve İnsan

Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

        Çevre, kısaca canlı ve cansız varlıkların karşılıklı olarak etkileşimde bulundukları biyolojik, fiziksel, toplumsal, ekonomik ve kültürel bir bütünü ifade eder. Dolayısıyla çevre yalnızca insanların insanlarla etkileşim içinde bulundukları bir ortam olmaktan ziyade insanların diğer canlı ve cansız varlıklarla ve diğer varlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerini de içerisine alan oldukça geniş bir bütünü ifade eder. Zaman ilerledikçe insan faaliyetleri nedeniyle çevre ile kurulan tanımlamalarda da çeşitlemeler olmuştur. Çevre sorunları, çevre kirliliği, sürdürülebilir çevre vs. insanların çevreye verdikleri zararlar neticesinde bugün literatürde kullanılan ve üzerinde tartışılan kavramlardır.

        İnsanoğlu var olduğu günden bu yana ihtiyaçları çevresinden karşılanmıştır. Teknolojinin ve diğer değişkenleri...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2018
Türk Yurdu Eylül 2018
Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele