Şehir Medeniyettir

Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

        Türkler, dünyada medeniyet kurabilen ve yaşatabilen nadir milletlerdendir. Türklerin kurduğu ilk medeniyet örneklerinden biri, MÖ 500’lü yıllarda inşa edilen ve bugünkü Çin sınırları içinde kalan Doğu Türkistan’da bulunan Karız Su Kanalları’dır. Bu Kanallar; Turfan bölgesinde, Tanrı Dağları’ndaki kar suyunu çölün altından getirmek için bir şebeke şeklinde kurulmuştur; tasarım ve bilimsel bilgi ürünü olarak tamamıyla bir medeniyet göstergesidir. Günümüzde bile hayranlıkla karşılanmaktadır. Kurulduğu dönem itibarıyla tarımın gelişmesi ve sanat eserleri üretilmesi bakımından ilk şehir medeniyeti örneklerinden biri de Türkler tarafından inşa edilmiştir. Sonraki dönemlerle ilgili zengin kültür ve medeniyet unsurlarımızın varlığını zaten biliyoruz. Fakat son asırlarda, medeniyetimizde maalesef bir duraklama ve verimsizlik görülmekte. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmek ve çalışmak gerekiyor. 

        Türkler, çok güçlü ve zengin medeniyetler kurmalarına rağmen son asırlarda ağır mağduriyet ve başarısızlıklar yaşıyor. Bunların sebep ve çözümleri, Türk aydınlarının ana sorunları arasında olmalıdır. Türk Yurdu, milliyetçi bir dünya görüşü ile Türklerin ve insanlığın sorunlarını incelemeye ve çözüm yolları aramaya özen göstermektedir. Milletin dil, kültür ve fikir dünyasındakilerin yanı sıra birçok farklı sorunu var. Bunlardan biri de içinde yaşadığımız doğal ve sosyal çevreyle ilgilidir. Türk medeniyetini yeniçağın şartlarında yeniden inşa edebilmenin yolu, her konuda duyarlılığı artırabilmekten geçer. Türk Yurdu, bu duyarlılık doğrultusunda “Çevre ve İnsan” konusunu bu sayıda gündeme aldı. Yayın Kurulu üyemiz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yaylı’nın editörlüğünde hazırlanan dosya çalışmasına katkıda bulunan hocalarımıza teşekkür ederiz. Medeniyetimizin yükselmesi için gerekli hassasiyetin çoğalmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.   

        Yeni sayılarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın…


Türk Yurdu Eylül 2018
Türk Yurdu Eylül 2018
Eylül 2018 - Yıl 107 - Sayı 373

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele