Bir İlmî Yalana Karşı (Hokand Muhtariyeti’nin 14. Yılı Münasebetiyle)

Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

Son Yazıları

        Tarih yazımının iki yolu vardır. Birinci yol tarihçi gerçekten vuku bulmuş olayları dikkatlice bir araya getirir. Onları gerçekleştikleri dönemin şartlarına ve durumuna göre inceler.  Bilgi ve haber kaynaklarını özenle yoklar. Topladığı bilgileri kendisinin ilmî vicdan terazisinde tartar ve o bilgileri tarafsız bir şekilde tahlil eder. İlmî tarih gerçek anlamıyla işte bu usul ile yazılmaktadır.

        İkinci yolda ise tarihçi gidip varmak istediği sonucu önceden belirlemektedir. O sonuca uygun vakıalar aramaktadır. Hatta maksadı gerektirirse vakıalar uydurmaktadır. İtimada layık olmadığı aşikâr olan kaynaklardan istifade eder. Böyle bir tarih yazıcısı da tarafsız ilmî tahlil yapar. Fakat farkı, yalanın hüküm sürmesidir. Sovyetler Birliği idaresi altındaki halkların millî hareketleri hakkında yazılar yazan Bolşevik tarihçiler bu ikinci kısımdaki tarihçilerden...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2018
Türk Yurdu Ağustos 2018
Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele