Türkistan Millî Mücadelesi ve Mustafa Çokay

Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

        Çarlık Rusyasına karşı yürütülen Türkistan millî mücadelesinde Kazak hanlıkları, Hive, Hokand ve Buhara hanlıkları tarafından yürütülen safhası 1873’te Rusya’nın üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Hive ve Buhara Hanlıkları Çarlık rejimi yıkılıncaya kadar varlıklarını Rusya’nın himayesinde devam ettirmişlerdir. Ancak bütün Türk bölgelerinde Rusya’nın siyasi, askeri, kültürel ve sosyal nüfuzu giderek kuvvet kazanmıştır.  Rus Çarlığı Doğu Avrupa’da Türk topraklarına doğru ilerlerken yeni hakim olduğu unsurları da dışlayıcı bir adlandırma ile anmaktaydı. Bunlar yabancı kökenden olan anlamına gelen inorodets ile yabancı dine mensup anlamına gelen inoverets idi. Türkistan’ın Müslüman Türk ahalisi için de benzer nitelikte bir dışlayıcı bir adlandırma resmi kullanıma girmiştir. Az gelişmiş bölg...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2018
Türk Yurdu Ağustos 2018
Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele