Türkler Dünyası

Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

        Geçen sayımızda Doğu Türkistanlı sosyolog Prof. Dr. Abdurreşit Celil Karluk, Türklüğü ilgilendiren bazı kavramların sosyolojik analizini yaptı. Bazı önerilerde ve uyarılarda bulundu. Konuyla bağlantılı diğer yazıyı kaleme alan Doç. Dr. Ayşe Çolpan Kavuncu, 1991 yılından sonra Orta Asya hakkında yapılan çalışmalar hakkında bir tartışmayı ortaya koydu. Her iki yazı da Türklüğün sosyolojik gerçekliğini inceleme bakımından çok önemli noktaları Türk milliyetçisi aydınların gündemine taşıdı. Karluk, bazı kavramların asli ve özgün anlamlarının kaydırıldığını, Türklerin yeni yüzyılda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar etkileşime girme fırsatı yakaladığını, Türk kimliğini özlüğüyle yeniden ihya ve inşa ederken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti. Kavuncu ise “Türk milliyetçileri, bilimsel çalışmaları ortaya koyarken, içi ve altı doldurulmamış söylemsel mücadelelerle uğraşmak yerine Orta Asya gerçeğine gözlerini açmalı ve bölgeye içeriden bakmayı öğrenmelidir.” uyarısında bulundu. 

        Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası başlayan süreçte bağımsızlıklarını kazanan Türk devletleri bize, Türk dünyası gerçekliğini hatırlattı. Hâlbuki biz bu gerçekliğin zaten bir parçasıydık ve yirminci yüzyılın şartlarında bir anlamda gözlerimizi kapamıştık. Bir avuç Türk milliyetçisinin “Esir Türklere Hürriyet” feryatlarına kulak veren pek olmadı. O esir Türklerin esaretten kurtulmak için şanlı mücadeleleri bile tarih sayfalarında kaldı. Azerbaycan’da Mehmet Emin Resulzade’nin bağımsızlık mücadelesinin benzeri Kazakistan’da verildi. Mustafa Çokay’ın liderliğindeki Türkistan Millî Hareketi, Asya Türklerinin bağımsızlık ateşini besledi. Bugün karşımızda bir “Türk Dünyası” veya Karluk Hoca’nın ifadesiyle “Türkler Dünyası” varsa bu mücadelelerin eseridir. Türkler, bu mücadeleleri çok iyi öğrenmeli ve bu bilgilere göre davranmalıdır. Türk Yurdu, farklı Türk topluluklarının şerefle hatırlanan millî bağımsızlık mücadelelerini gündeme taşımayı bir görev olarak kabul ediyor. Bu amaçla yayın kurulu üyemiz, Doç. Dr. Alper Alp editörlüğünde “Türkistan Millî Mücadelesi ve Mustafa Çokay” başlıklı bir dosya hazırladık. İlginize sunuyoruz. Türk Yurdu, Türklüğün dünya üzerindeki tarihî ve sosyolojik gerçekliğini bilimsel tespitlerle ortaya koymaya devam edecektir. Bu görevi ifa ederken en büyük gücümüz yazarlarımız ve okuyucularımızdır. 

        Yeni sayılarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın…


Türk Yurdu Ağustos 2018
Türk Yurdu Ağustos 2018
Ağustos 2018 - Yıl 107 - Sayı 372

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele