Beğ/Begüm Kendi (Arpaçay’ın Doğusunda Bir Akkoyunlu Şehri)

Temmuz 2018 - Yıl 107 - Sayı 371

        Türk milletinin bu coğrafya ile ilişkileri milattan önceki tarihlere kadar uzanmaktadır. Mustafa Kafalı’ya göre Kafkaslardaki Türk varlığı üç bin yılı geçmektedir. Kimmer ve Saka/ İskitler milattan önceki tarihlerde bu coğrafyaya gelen ilk Türk boylarıdır. Milattan sonra ise 375’te batıya doğru harekete geçen Batı veya Avrupa Hunları bölgeyi hâkimiyet altına alarak Anadolu üzerine akınlar yaptılar. Avrupa Hunlarından sonra Avarlar, Bulgarlar, Sabarlar ve nihayetinde Hazarlar bölgeye Türklük mührünü vuran Türk boyları oldular. Özellikle Hazar Türkleri, Kök-Türk Kağanlığına bağlı olarak bölgede hâkimiyetlerini devam ettirdikten sonra VII. yüzyılın ortalarında bu Türk kağanlığının yıkılması üzerine bağımsızlıklarını kazanarak bölgede varlıklarını devam ettirdiler. Günümüz Türk Dünyasının ö...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2018
Türk Yurdu Temmuz 2018
Temmuz 2018 - Yıl 107 - Sayı 371

Basılı: 14 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele