Bilme Arzusundan Bilgeliğe: Ali Şir Nevayi

Haziran 2018 - Yıl 107 - Sayı 370

        III

        Bu yazıda bilginin felsefesi üzerinde durmak gibi bir niyet yok; amaç, tarihimizden bilme, bilgi ve bilgisizlik ile ilişkimiz üzerine birtakım notlar aktarıp değerlendirmelerde bulunmak, ayrıca Ali Şir Nevayi’nin, “bilme” arzusuyla insanın nelere katlanmak durumunda kaldığını, bilge sıfatını nasıl kazanacağını ve bu sıfatı nasıl koruyacağını, edindiği bilgiyi dünyalık için kullananların ne durumlara düşeceğini anlattığı beyitleri dikkatlere sunmak. Nevayi’nin konuyla ilgili düşünceleri Hamse’nin ilk mesnevisi olan Hayretü’l-Ebrar adlı eserinin 2408 ile 2494. beyitleri arasındaki seksen altı beyitte yer alır, daha doğrusu bu beyitler özellikle bu konuya ayrılmıştır. Biz de bu beyitlerden hareketle devrin konuyla ilgili anlayışını dikkatlere sunup bugüne taşımaya çalışacağız. 

        1441 yılında Herat’ta doğan bütün Türklük için bir kutup yıldızı niteliğindeki Ali Şir Nevayi, mücadele ile dolu bir hayat yaşar ve altmış yıllık ömründe yazdığı onlarca eser ile T...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2018
Türk Yurdu Haziran 2018
Haziran 2018 - Yıl 107 - Sayı 370

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele