Mehmet Emin Resulzade’nin Hatıraları Işığında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İstiklal ve İşgali (1918 - 1920)

Nisan 2018 - Yıl 107 - Sayı 368

        Azerbaycan’ın Fiziki Özellikleri ve Kısa Tarihi

        Doğuda Hazar Denizi, kuzeyde Kuzey Kafkasya, batıda Gürcistan ile Ermenistan ve güneyde İran ile sınırdaştır. Başı karlı dağlarla, bazı yerlerinde okyanus sathından aşağı bulunan ovalarıyla burası, türlü bitkiler ile hayvanlar bakımından, çok çeşitli bir manzaraya maliktir.

        Kür ve Aras nehirleri vasıtasıyla suvarılan Azerbaycan ovaları Mısır’daki Nil vadisi kadar bereketlidir. Pamuk ekini bakımından, Azerbaycan, Türkistan’dan sonra Sovyetler Birliği’ndeki ikinci yeri tutmuştur. Pamuktan başka burada her türlü teknik bitkiler önemlidirler. Burada pirinç, keten, meyan kökü ve saire vardır. Bahçıvanlık, üzümcülük ve dolayısı ile şarapçılık gelişmiş bir durumdadır. Balıkçılık memleketin özel servetini teşkil eder. Avrupa’da Rus havyarı diye meşhur olan siyah ...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2018
Türk Yurdu Nisan 2018
Nisan 2018 - Yıl 107 - Sayı 368

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele