Dergiler Arasında

Mart 2006 - Yıl 95 - Sayı 223

 

ORKUN

Millî meseleleri her zaman ön plânda tutan Orkun dergisi  Şubat ayında da bu meseleleri gündeme taşımış görünüyor. Haldun EROĞLU “Ermeni Meselesi Hakkında” adlı yazısında meselenin Sevr Antlaşması’ndaki rolüne ve akabinde Lozan Antlaşması’yla gelişme sürecine kısaca değinmiş. Her ne kadar gerek tarihçilerimiz gerek siyasetçilerimiz, bu konuyu enine boyuna araştırarak gerçekleri ortaya koymakta ise de bütün bu çabalar Türkiye sınırlarının dışına taşamamaktadır; fakat, yine de biz kendimizden emin ve umutluyuz. Ne dün Sevr Antlaşması’yla karşımıza dikilen Ermeniler ne de bugün Kürdistan hayali ile yaşayarak anayasalarında Sevr’e atıp yapan Kürtler devletimizin düzenini ve bekasını bozamazlar. Önemli olan bu piyonların arkasındaki gücü görmek ve dikkatli davranmaktır.

Nefi DEMİRCİ “15 Ekim Seçimleri, Irak’ın Geleceği ve Türkiye’nin Hassasiyetleri” adlı yazısında ABD’nin Irak işgaliyle başlayan faaliyetlerini, bölgedeki Kürtlerin güçlü bir devlet teşekkülü çabasına girişmelerini, Türkmenlerin bu yanlış politikasını ve onların eriyip gitmesine, ezilmesine göz yuman Türkiye’nin kırmızı çizgilerini dahi unutmasını görmezden gelmesini çok açık bir dille eleştirmiş. “Kurtlar Vadisi Irak” filmiyle hükûmetin sessiz kaldığı, çabalamadığı Irak’ta Polat ALEMDAR ve adamları Amerikan karşıtı eylemlerde bulunuyorlardı. Bu film Türk halkına Irak’ta oynanan oyunları, Amerika’nın yardım namına yaptıklarını ve Türk milletinin gerçek hassasiyetlerini dile getiriyor.

Derginin diğer sayfalarında Turgay TÜFEKÇİOĞLU’nun “Mevzu-u Bahis Vatansa, Gerisi Teferruattır” yazısını, Reha Oğuz TÜRKKAN’ın güzel bir rüyasını, “Aydınlık-Münevverlik” kavram kargaşasını ele alan Celadet MORALIGİL’in yazısını zevkle okuyacaksınız.

 

TÜRK DÜNYASI TARİH

Başkanlığını Turan YAZGAN’ın yaptığı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın “ilmi ve ciddî dergi” sıfatıyla yayınladığı bu dergi sadece Türk dünyasından haberler vermekle kalmıyor, Türkiye ile Türk dünyası arasında kültürel bağların gelişmesi ve ilerlemesi için de önemli bir rol üstleniyor.

Ermeni meselesinin çok konuşulduğu ve tartışıldığı bir zamanda ilk göze çarpan, Ermeni başbakanının itiraflarını içeren kitabın tanıtımı oldu. Bu kitap 1918 yılında kurulan Ermenistan devletinin ilk başbakanı Ovanes KAÇAZNUNİ’nin samimi itirafları ile dolu olan bu rapor, Taşnaksütyun partisinin 1913 yılındaki Bükreş Konferansı’nda sunulmuş. Çok önemli bir kaynak ve belge mahiyetindeki bu kitabı Arif Acaroğlu çevirmiş (“Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soykırımı Yalanı”, Kaynak Yayınları).

Ülkemizde son günlerde yediden yetmişe herkesin gündemindeki kimlik tartışmasını ele alan Orhan TÜRKDOĞAN konuyu sosyo-kültürel açıdan ele almış ve değerlendirmiş; fakat, yazar bu değerlendirmede tarihsel sürece çok değinmeden cumhuriyetin kuruluşundan itibaren geçen süre içerisinde siyasal hadiselerin toplumun şekillenmesinde ve değişiminde nasıl rol oynadığını belirtmekle kalmamış, Atatürk Türkiye’sinin fikirlerinin Ziya GÖKALP ile şekillendiğini; fakat, bu ulus-devlet anlayışının daha sonra farklı mecralara çekildiğini ve ülkeye sosyalist rejimlerin hâkim olduğunu belirtmiş. Osmanlı’da olmayan Türklük bilincini, Atatürk’ün ulus-devlet anlayışını ve akabinde gelişen sosyo-kültürel olayları zevkle okurken diğer taraftan düşüneceksiniz.

Haver ASLAN “Karabağ’a Ağıtlar” başlıklı yazısında Karabağ sorununa değinirken yaşanan olayları, acıları, feryatları ağıtlarla dile getirmiş. Yazar bu olayların gerisine de giderek Azerbaycan’ın Rusya ve İran arasında ezildiğini, sömürüldüğünü ve 1828 Türkmençay Antlaşması ile kuzey-güney olarak ikiye ayrıldığını da vurgulamış. Önce Rusya, sonra Sovyetlerin işgaline uğrayan Azerbaycan 1989’da da Karabağ sorunu ile sarsılmış ve yara almıştır.

Dergide Arslan TERZİOĞLU’nun “Atatürk ve Türk Kadını I”, Zekeriya KİTAPÇI’nın “Harzem Türk Yurtlarında İslâmiyet II”, Ö. Ahmet ERCAN’ın “Türklük ve Türkçe Kavramlarda Yozlaşma” başlıklı yazılarını okuyabilirsiniz.

 

HÜRRİYET GÖSTERİ

Kar romanı yayınlandığından beri Orhan PAMUK ve verdiği demeçler çok konuşuldu, çok tartışıldı. Fakat dış basını ne denli takip edebildik? Turgut GÖĞEBAKAN “Kar Romanının Yankıları Işığında” adlı yazısıyla Alman basınında çıkan Pamuk ve Kar romanıyla alakalı yazıları toplamış ve değerlendirmiş. Ama şunu da bilmemiz gerekir ki -yazar da bunu vurgulamış- Pamuk, Kars’ta sadece üç-beş sefer bulunmuş ve bir kurgu oluşturmaktan öteye geçememiştir. Gerçeklerin yazarı olamamıştır. Benim gözümde Pamuk, soykırıma uğradığını iddia eden bir Ermeni’den farksızdır diyebilirim.

Dış basına gelince; Göğebakan, romanın yankılarından yola çıkarak Almanya’da Türk Edebiyatı ile ilgili 1400 haberden 204 tanesinin Pamuk’la, 195’inin de Nazım Hikmet’le ilgili olduğunu belirtiyor. Dış basının fahişe kalemleri Kar’ın Kars’ı ile Türkiye’yi bağdaştırmakla kalmamış, Pamuk’un Kars’ta yürürken “Ermenilere ait harap haldeki kilise ve boş evler hakkında kara kara düşüncelere dalması”na çok üzülmüşler!!! Pamuk onlara göre “Türk karanlığının kalbine yolculuk” etmiş. Alman basını aslında bize politik oyunlar oynayarak “Avrupa Birliği’ne giden yol Pamuk’tan geçer” demeye getiriyor. Tabi bizim yetkililerimiz de “korkularından” davayı bile düşürüyorlar. Ne diyelim, varın gerisini siz düşünün…

Mustafa Şerif Onaran “Bizim Yunus” ile Türkçe sevdalısı Yunus Emre’yi hepimizin tanıması gerektiğini öğütlüyor. Nedim GÜRSEL’in edebiyattaki yolculuğunun 40. yılı münasebetiyle dergide çeşitli yazılar yer almakta. Enver AYSEVER “Mektuplar Bir Fotoğraf Gibi”de şair ve yazarlarımızın mektuplarından yola çıkarak hoş bir hava estirmiş. Edhem ELDEM İstanbul’da ölüm sergisini fotoğraflarıyla birlikte ele almış.

 

MİLİYET SANAT

Dergi bu ay bir seçici kurul oluşturmuş ve Yeşilçam’ın en çok iz bırakan 20 oyuncusunu belirlemiş. Bu oyuncuların en önemli özelliklerini de ortaya koyarak bir döneme nasıl damga vurduklarını filmleriyle ortaya koymış dergi.

Derginin sinema bölümünde Serdar AKAR’la yapılan söyleşi merakla okunacak türden bir yazı. “Polat, John Wayne Misali” başlıklı yazıda filmin yönetmeni Serdar AKAR Türk sinemasının yeni bir boyut kazandığını ve pahalı bir Türk yapımı olduğunu vurguluyor.

Anadolu da bağımsız”da AFM Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali İstanbul’da gösterilecek olan filmler tanıtılmış. Festival İstanbul’un Anadolu yakası ve Ankara’da düzenlenecek.

Ali Ulvi UYANIK “İlk savaş, ilk cinayeti ilk aşk…” adlı yazısında “Jarhead”, “Aşk ve Gurur” ve “Münih” filmlerini analiz ederek okuyucuları bilgilendirmiş.

İonya Uygarlığının Gözbebeği” ile Nermin BAYÇIN, İzmir’in Foça ilçesindeki Phokaia antik kentinde çıkan heykelleri, Ömer ÖZYİĞİT’in değerlendirmesiyle okuyucularına aktarmış.

Zeynep AKSOY, Zafer ERGİN ve Deniz TÜRKALİ ile yaptığı söyleşide Profilo Kültür Merkezi’nde sergiledikleri “Kuklacı” adlı oyun hakkında güzel bir söyleşi yapmışlar.

 

DERGÂH

Edebiyat, sanat ve kültür dergisi olan Dergâh, şubat ayında, içinde siyaset-edebiyat ilişkilerini de barındıran güzel konularla okuyucusunun karşısına çıkmış. İnci ENGÜNÜN, Mustafa KUTLU’nun son romanı olan “Chef”i değerlendirirken Tanzimat ve Cumhuriyet dönemi romanlarına da atıflar yapmış.

Selçuk ORHAN “Türk Olmak Yorar”da Oğuz ATAY’ın edebiyatımızdaki yerine değinmiş, fikir dünyasına eğilmiş ama bunu yaparken de Yıldız Ecevit’in Oğuz Atay’ı anlattığı “Ben Buradayım” kitabından yola çıkmış.

Aydın devlete muhalefet eder ama ülkesini satmaz” ile Cihan Çakmak TAHRANLI yönetmen Mecid MECİDÎ ile yaptığı röpartajı bizlerle paylaşmış. Mecidî’nin oynadığı ve yaptığı filmler üzerinde durulurken İran sinemasının geldiği nokta da belirtilmiştir.

Süleyman ULUDAĞ “Tasavvufta Şiir”de Tasavvufun ortaya çıkışı, gelişmesi ve çeşitli zümrelerle yayılması anlatmış. Yazar Tasavvufta şiirin yerini ve önemini belirtmiş ve örnekler sunmuş.

Bu sayıda Arif BURUN “Güzelce Üzüm”, Emel ÖZKAN “ Mahalle”, Murat MENTEŞ “Rötarlı Rövanş” ve Ünsal ÜNLÜ “Oyunbozan” şiirleriyle karşımızda.

 


         

Türk Yurdu Mart 2006
Türk Yurdu Mart 2006
Mart 2006 - Yıl 95 - Sayı 223

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele