BİRLEŞTİRİCİ ÇİMENTO TÜRKLÜKTÜR

Ocak 2006 - Yıl 95 - Sayı 221

BİRLEŞTİRİCİ ÇİMENTO TÜRKLÜKTÜR”

Kâmran İNAN

 

Sorumluluk, vizyon, kültür, dikkat ve hassasiyet gerektiren yüksek bir makam sahibinin “kimlik” tartışmalarını başlatması, “Alt-kimlik-Üst kimlik”, “Mozaik” şeklinde bölücü, millet varlığını inkâr edici iddialarda ısrar etmesi büyük bîr talihsizlik olmuştur. Bu lüzumsuz, tehlikeli “kavramlar” bölgemizdeki gelişmelerden değil, şahsî fikir jimnastiğinden kaynaklanmaktadır. Bu sakat ifadeler içerde rahatsızlık ve tepkilere yol açmakta, dışarıda malzeme olarak değerlendirilmektedir.

 Kimlik millîdir. Bir insan kimliğini, ferdî olduğu milletten alır; mensup olduğu millet ile identifiye edilir. İnsanların uzmanlık, faaliyet ve başarıları gibi, hata ve zararları da Millete maledilir. Milletler arası alanda temayüz eden, isim bırakan, dünyaya malolan kimseler bir millet’in zenginliğidir. Yurt dışındaki insanlarımızın davranışı, yalnız kendilerini değil, hepimizi bağlar.

 Esas olan millettir. Millet olmadan devlet olmaz. Devleti millet kurar. Vatandaşlık, daha sonra, hukukî bağ olarak, gündeme gelir. Millet, ortak karakter bağının birleştirdiği insan topluluğudur. “Ortak Karakter”de bir milleti millet yapan bütün unsurlar bulunur. Türk Milletinin varlığı ve birleştirici harcına karsı dış tecavüzler olmaktadır. Alman Doğu Enstitüsü Müdürü Steinbach, “Sorun Atatürk’ün bir paşa fermaniyle yarattığı yapay ürün Türk Devleti ve Türk milletidir. Sorun Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun uyduruk, zorlama ve yapay Türk milletidir. Böyle bir millet yoktur. Olmadığını, Türkiye’de yaşanan Türk-Kürt, Müslümanlık Alevî-Devlet çatışmalarında görmekteyiz” diye yazıyor. İsveç Büyükelçiliği, 2002 yılında, İzmir’de düzenlediği toplantıda, “Türk Ulusu diye bir ulus yoktur; sadece Türkçe vardır” tezini savunan bir kitapçığı dağıtmıştır. Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile ilgili kararlarının 21’i “azınlık” ve “bölücülük” konusundadır. Avrupa Birliğinin 6 Ekim 2004 tarihli Türkiye İlerleme Raporunda 69 defa “etnik” sözü kullanılmıştır. Benzeri münakaşaların, bu kere, Türkiye’de, yüksek düzeyde, başlatılmış olmasını anlamak, kabul etmek mümkün değildir.

. Milletlerin oluşum, tarihî gelişme, yapı ve yaşamları farklıdır. Tek millet, tek “tip” millet yoktur. “Toprak vatan”, “nevi beşer Millet” değildir Bunu hayal edenler, “Tek Dünya” diyenler yanılmıştır. Vatandaşlık, milletin önüne geçemez. Kimse, “ben Amerikan, Alman, Fransız vatandaşıyım” demiyor. Ben, “Amerikanım, Almanım, Fransızım” diyor. Milyonlarca Türk halen yabancı vatandaşıdır, ancak Türk kimliklerini, bağlarını muhafaza ediyor. Birleştirici “çimento” Türklüktür. Milliyetçiliği küçük gören, “alay” eden gafiller her zaman olmuştur, olacaktır. Hainlerin bol olduğu bir memlekette gafillere de yer vardır.

                Cumhuriyetimizin, 82.yılında, talihsiz münakaşalara sahne olması üzücü ve düşündürücüdür.

 


Türk Yurdu Ocak 2006
Türk Yurdu Ocak 2006
Ocak 2006 - Yıl 95 - Sayı 221

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele