YAKUT’TAN TARİHLER

Eylül 2007 - Yıl 96 - Sayı 241

         

On bir Eylül Olayına Tarihtir:

11 Eylül 2001

On bir Eylül günü ikiz kuleye uçak çakıldı

Amerika’nın ticaret merkezi heyhat, yıkıldı

Kalıp enkaz altında birlerce insan öldü vâh

Başkan Busch da olayı Müslümanlardan bildi nâgâh

Bunu bahane edip, Afganistan’a savaş açtı

Pek çok Müslüman’ı öldürüp, orada dehşet saçtı

Terör her nereden gelirse gelsin lânetler ola

Nâ-hak yere kan dökenler bir gün cezâsını bula

Çıktı bir muhakkik söyledi şu tarih ne güzeldir:

“Herkes böyle bilsin ki İslam bir terör dini değildir”

2002-1=2001

هركس بويله بيلسين كه اسلام بر ته رور دينى دكلدر

        Çanakkale Şehitlik Ziyaretine Tarihtir:

        19 Eylül 2001

         

        Şehitliği gezerken her birine

        Dedim ki: Sen ebediyetlere eşsin

        Baktım ki düştü bir tarih Rumî’den:

        “Ey Şehid! Sen hiç batmayan güneşsin”

        1418-1=1417 R.                    2001

        اي شهيد! سن هيچ باتميان كونشسك

         

        Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’ın Vefatına Tarihtir:

        30. Eylül. 1978

         

        Ünlü Edebiyat Tarihçisi de rıhlet etmiş vâh!

        Udebâ beyninde kanun gibiydi her bir beyânı

        Dua ile söyledi Yakut târih-i vefâtını:

        “Ya Mukaddim! Eyle dâhil-i firdevs Nihâd Tarlân’ı”

        1978

        يا مقدم ! ايله داخل فردوس نهاد تارلانى

        Bir Diğer Tarih:

Eski Edebiyatın ölümsüz ismi gitti

İlim yolunda çekmişti her türlü mihneti

Geldi iki zât söyledi tarihi: “Ya Mu’ahhir!

Ali Nihad Tarlan’a nasip eyle cenneti”

1976+2=1978

يا مؤخر !

على نهاد تارلانه نصيب ايله جنتى

         

Metin Oktay’ın Vefatına Tarihtir:

13 Eylül 1991

Türk futbolunun unutulmaz gol kralı

Gitti dünyadan, kaldı gönüller yaralı

Yeşil sahaların taçsız kralı oldu

Bir trafik kazasında hayatı soldu

Çıktı üç futbolcu, dedi tarih bilene:

“Taçsız Kral Metin Oktay öldü bu sene”

1994-3= 1991

تاﭼسز قرال متين اوقتاى اولدى بو سنه

Zeki Müren’in Vefatına Tarihtir:

24 Eylül 1996

Bestekâr şarkıcı Zeki Müren’in

Bu cihânda bir daha gelmez eşi

Çıktı bir zât Sâl-i Rumî’den dedi

Târihini: “Battı san’at güneşi”

1413-1=1412             ( 1996)

باتدى صنعت كونشى

 Mehmet Emin Aga’nın Vefatına Tarihtir:

        (11 Eylül 2006)

        Batı Trakya Türkleri lideri

        İskeçe Müftüsü eyledi rıhlet

        Çilekeş bir lider, bir mücâhitti

        Din Şuraları’nda etmiştik sohbet

        Târih-i vefâtını yazdı Yakut:

“Mehmet Emin Aga da bulsun rahmet”

        2006

محمد امين آغا ده بولسون رحمت

 Prof. Dr. Şinasi Tekin’in Vefatına Tarihtir:

16. Eylül. 2004

Harvard Üniversitesinde

Yıllarca Türkçeyi öğretti

Geldi bir zat söyledi tarih:

“Bugün Şinasi Tekin gitti”

1424+1=1425 H.       2004

بو كون شناسى تكين كتدي

1980 İhtilaline Tarihtir

12. Eylül. 1980

Aldı eyvâh demokrasi yine kanlı bir yara

Kaplamıştı anarşistler vatanı baştanbaşa

İki asker çıkarak söyledi Yakut tarihi:

“İhtilal yaptı geçti başa Ahmed Ken’an Paşa”

1982-2=1980

اختلال يادى كجدى باشه احمد كنعان پاشا

         


Türk Yurdu Eylül 2007
Türk Yurdu Eylül 2007
Eylül 2007 - Yıl 96 - Sayı 241

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele