YAKUT’TAN TARİHLER (Mayıs)

Mayıs 2007 - Yıl 96 - Sayı 237

 

         

27 Mayıs 1960 İhtilaline Tarihtir:

Mayıs’ın yirmi yedisiydi o sabah

İhtilalden aldı millet cân yarası

Menderes, Zorlu, Polatkan’lar asıldı

Vah bu ülke oldu arzın maskarası

Üç şehit çıktı dedi tarihi Yakut:

“Zulmün adalet adına yüz karası”

1963–3=1960

ظلمك عدالت آدينه يوز قره سى

         

Hattat Hamit Aytaç’ın Vefatına Tarihtir:

18 Mayıs.1982

Hat sanatımızın ölümsüz üstadlarından olup,

Doksan bir yaşında rıhlet etti bu dâr-ı fenâdan

 

Hattın her nev’inde üstâd olup nice eser verdi

Bilinir kimdir o “re’isü’l-hattâtin” lakabından

 

Câmileri süsledi, nice hattatlar yetiştirdi

Ahiret yurdunda ona bol rahmet ola Yezdan’dan

 

Sâl-i Rumî’den düşürdü Yakut, tarih-i vefâtını:

“Eyvâh! Bu sene Hattat Hâmid de gitti bu dünyadan”

        1398 R.                                                1982

ايواه بوسنه خطاط حامدده كيتدي بو دنيادن

         

        Necip Fazıl Kısakürek’in Vefâtına Tarihtir:

        25 Mayıs 1983

         

        Cesur bir kalem ve iyi bir şairdi gitti

        Ahirette onun yardımcısı olsun İlâh

        Ehl-i Hakk’tan biri gelip söyledi tarihi:

        “Necip Fazıl Kısakürek vefât eyledi vâh!”

        1982+1=1983

        نجيب فاضل قيصه كوره ك  وفات ايلدى واه !

        Haşim Nezihî Okay’ın Vefatına Tarihtir:

        9 Mayıs. 1998

         

        Divan şiirinde emsalsiz idi,

        Doksan dört yaşında o, rıhlet etti

        Dört dörtlük düştü Rumî’den tarih:

        “Haşim Nezihi Okay vefât etti”

        1458–44=1414 R.               1998

        هاشم نزيهى اوقاي  وفات ايتدى

 

Hilmi Oflaz Söztut’un Vefatına Tarihtir:

        16. Mayıs. 1998

         

        Necip Fazıl’ın çok samimi dostu, eylemiş rıhlet

        Hizmetlerine karşılık belki almıştır himmet

         

        Kalender meşrep, hazır cevap, yerinde durmazdı

        Bakâya göçmüş bu yıl Hakk eylesin rahmet

         

        Çok okuyan, yardım sever bir bulunmaz cân idi

        Bulur elbette ukbâda o, bir makâm-ı izzet

         

        Otuz bin aded kitabı olan kütüphaneyi

        Bağışladı ehl-i ulûma Rab etsin mağfiret

         

        Her ehl-i duhan gibi kanserden gitmiş eyvâh!

        Mekan olmuş sonunda ona dâr-ı ahiret

         

        Geldi üçler duayla söyledi tarihi Yakut:

        “Yâ Mâcid! Hilmi Oflaz’ı eyle dâhil-i cennet”

        1416+3=1419                                  1998

        ياماجد ! حلمى اوف لازى ايله داخل جنت

         

         

Prof.Dr Şaban Kuzgun’un Vefatına Tarihtir

14 Mayıs 2000

Trafik kazasında bir dostum daha

Genç iken ahirete kıldı sefer-gâh

Çıktı üçler söylediler tarihini:

“Darü’s-selâm Şaban Kuzgun’a cây-gâh”

2003-3=2000

 

دار السلام شعبان قوزغونه جايكاه

         


Türk Yurdu Mayıs 2007
Türk Yurdu Mayıs 2007
Mayıs 2007 - Yıl 96 - Sayı 237

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele