Mücadele Tehlikeleri Bilmeye Bağlı

Ocak 2018 - Yıl 107 - Sayı 365

        Türkiye son dönemlerde ciddi bir beka problemi yaşıyor. Bunun en somut göstergelerinden biri, şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimini öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirdiğimizde nasıl bir tehlike içinde kaldığımızı görürüz. Her ne kadar Cumhuriyet’i ilan ederek millî devlet olduğumuzu düşünsek de yurttaşlarımıza yeterince millî bilinç veremediğimiz ortada. Bir dönem Marksizm ile zihinleri ele geçirilmiş kozmopolit ve vatansız gruplar türedi ve uzun süre ülkemize zarar verdiler. PKK terör örgütünü doğuran ve besleyen bu zümreydi. Sonra insanların dinî duygularını kullanarak kozmopolit ve vatansız başka gruplar türedi. Bu gruplar, sözde dindar görünseler de beslendikleri dinî kaynaklar, mensuplarını Türklüğe ve Türk vatanına yabancılaştırdı. Bunlar içerden milletin gücünü tüketirken dışarıdan gelen tehlikeler de gittikçe arttı. Özellikle küreselleşme sürecinde Türklerin yükseldiği fark edilen potansiyel gücü bu manevraları artırdı. Orta Doğu’da başlatılan kargaşa ile Türkiye âdeta kuşatılma sürecine girdi. Âdeta 100 yıl önceki tarihi yaşamaya başladık. Türkiye, uzun yıllardan sonra çok ciddi bir tehdit ve tehlike altında kaldığını hissetti. Türk Ocakları olarak bu hissiyatı bilimsel boyutta tartışmak üzere düzenlediğimiz panelin konuşmalarını, dergimizin sayfalarına taşıyarak geniş kitlelerle paylaşmak istedik. Bu sayımızda ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.

        Kültür emperyalizmi adını verebileceğimiz üstü örtülü saldırıları ve tehlikeleri görebileceğiniz dosyayı da bu sayımızda sunuyoruz ve ilgiyle karşılayacağınızı düşünüyoruz. Oryantalizmden popüler kültüre, İngilizce eğitim ve öğretimde kullanılan malzemelere kadar kültür alanında bizi bekleyen tehlikelere dikkat çeken yazılar sunuyoruz. Bu tür yazılara dergimizde daha sık yer vermek istiyor ve yazarlarımızın ilgisi dâhilinde yazılarını bekliyoruz. Bizi kimliğimizden uzaklaştıran en önemli etken, tesiri altında kaldığımız kültür kaynakları ve ideolojik akımlardır. Bunların en etkilileri hiç şüphesiz yeni teknolojilerle desteklenen yeni tür eserlerdir. Edebiyat eserleri, sinema filmleri, TV dizileri, sosyal basın ve internette yayımlanan çalışmalar, toplumları derinden etkilemektedir. Bu kanalların kullanılmasında millî ölçülerde üretim ve sunum son derece önemlidir. Türk Yurdu ailesi olarak okuyucusu ve yazarlarıyla birlikte bu konuda duyarlılığı sürdürmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz.

        Yeni senenin daha verimli ve daha kaliteli eserler için bir fırsata dönüşmesi dileğiyle…


Türk Yurdu Ocak 2018
Türk Yurdu Ocak 2018
Ocak 2018 - Yıl 107 - Sayı 365

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele