TÜRK OLANLAR TÜRK’ÜM DER…

Mart 2007 - Yıl 96 - Sayı 235

         

         

        Hepimiz Ermeniyiz” sözünden geçilmiyor,

        Kim kimin tezgâhında, kimse bunu bilmiyor,

        Şecereler karışık, bir türlü seçilmiyor…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni;

                                       Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Küresel tuzakların değişim (!) selindeyiz,

        Seyredin manzarayı kimin emelindeyiz

        Kimler ile kol kola, kimlerin elindeyiz?

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni;

                                       Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Millî kimlik düşmanı kim var ise bir oldu,

        Haramzâde aydınlar bire kırk verir oldu,

        Dönmeler, devşirmeler dirsek gösterir oldu…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                       Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Sahtekâr liberâller dermân olur (!)  her derde

        Bölücüler, Marksistler ahkâm keser her yerde,

        Kara gözlü Müslüman râm oluyor nâmerde…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                       Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        İhanet kazanında vaftiz olmuş haydutlar,

        Ağzından çıkan sözü bilmiyor mu Nemrutlar?

        Şecaat arz ediyor baksana kavm-i Lûtlar…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                        Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Beyoğlu’nun geyleri, Kumkapılı geyikler,

        Tescilli feministler, Taksimli alkolikler,

        Aynı yerde buluştu cümle sapı silikler…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                        Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Eski lağım suları köpürdü, kalktı şaha,

        Sloganlar geçildi, sol perdeden bir daha,

        Kızıllar salya sümük, yine geldi iştaha…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                        Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Soy-sop yok” diyordunuz, “Ermeni” neyin nesi,

        Irkçılığa dönüştü hümanizm efsânesi,

        Doldu kanı bozukla kansızların hânesi…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                        Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Türklüğe düşman olan Türkiyeli sapıklar,

        Mayası cımbıldayan şerefsiz yaratıklar,

        Bunu böyle bilmeli mülhitler, münâfıklar…

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                        Nesebi seyyar olan hesabını vermeli…

        Al bayrağa sarılı ne şehitler verdik biz,

        Gencecik fidanları toprağa gönderdik biz,

        İsyân etmeyenlerin aslına ne derdik biz …?

Türk olanlar Türk’üm der, Ermeniler Ermeni,

                                        Şimdi haşa huzurdan… Söyletmeyin siz beni…

 

 


Türk Yurdu Mart 2007
Türk Yurdu Mart 2007
Mart 2007 - Yıl 96 - Sayı 235

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele