Üç Trajedi Bir Dil: Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Olma Macerası

Aralık 2017 - Yıl 106 - Sayı 364

Tarihin değişik dönemlerinde meydana gelen çeşitli sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkenler insanlık tarihine yön vermiştir. Esasen tarih, her zaman doğrusal bir düzlemde devam etmez; bazen yükselişler yanında çöküşler, gelişmeler yanında gerilemeler de görülür. Kimi zaman da bu çöküşler, hiç tahmin edilmeyecek şekilde mağluplar lehinde sonuçlar doğurur. Türk tarihinde de çöküşlerin ardından şaşırtıcı sonuçlar doğuran böyle olaylar meydana gelmiştir. Türkçenin Maveraünnehir’den Avrupa içlerine kadar yayılıp bir kültür ve medeniyet dili hâline gelmesi, işte böyle felaketlerin, ağır mağlubiyetlerin ve haz...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2017
Türk Yurdu Aralık 2017
Aralık 2017 - Yıl 106 - Sayı 364

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele