ESKİ TÜRKLERDE PARA

Nisan 2008 - Yıl 97 - Sayı 248

 

 

Tanıtımını yapacağımız eser; Türkiyat araştırmaları alanında çalışan bilim adamlarının önde gelenlerinden olan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA ile Kırgız bilim adamı Rysbek ALİMOV tarafından Türklerde Para konusunda yazılmış önemli makaleleri bir araya toplamıştır. Ötüken Neşriyat tarafından basılarak bilim dünyasına sunulan kitap yüz altmış sayfadır.

Eski Türklerde Para (Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde) kitabı toplam on altı makalenin yer aldığı dört bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm Göktürklerde Para ana başğı altında her iki bilim adamının birlikte kaleme aldığı Sunuşla başlamaktadır. Eski Türklerin (Göktürklerin, Uygurların, Türgişlerin) sikkeleri üzerinde başlangıcından günümüze kadar yapılan araştırma ve çalışmalar hakkında genel bilgiler verilerek, kitabın hazırlanması sırasında emeği geçenlere teşekkür edilmektedir. Ayrıca eski Türk dünyası araştırmaları sahasının ülkemizdeki öncüleri olan merhum Hüseyin Namık ORKUN, Bahaeddin ÖGEL, Dr. Emel ESİN ve Ethem Rahimoğlu TENİŞEV üstatlar saygı ve şükranla anılmaktadır. Bu bölümde Göktürk, Uygur Ve Türgiş Sikkeleri Üzerine Bibliyografya başğı altında O. F. SERTKAYA tarafından hazırlanan 1892–2005 yılları arasında yayınlanmış Runik Harfli Sikke Bibliyografyası, 1990–2005 yılları arasında basılmış Uygur Harfli Sikke Bibliyografyası, 1891–2003 yılları arasında yayınlanmış olan Türgiş Sikkeleri Bibliyografyası yer almaktadır. Göktürk paraları ile ilgili makalelere yer verilen ikinci bölümde; O. F. SERTKAYA ve H. N. ORKUN’un makalelerinin yanı sıra A. M. SÇERBAK, A. S. AMANJOLOV, İ. G. DOBRODOMOV, İ. L. KIZLASOV, S. G. KLYAŞTORNİY gibi alanın önemli araştırmacılarının değişik tarihlerde yayınlanmış makalelerinin çevirilerine yer verilmiştir. Makaleler Göktürk sikkelerinin resim ve çizimleri ile birlikte üzerlerindeki runik yazıların ve işaretlerin anlamlandırılmasına yönelik çalışmaları ihtiva etmektedirler. Üçüncü bölüm Uygurlarda kullanılan para birimlerini, sikkelerin üzerindeki işaret, yazı ve para ile ilgili -taraflar arasında yazılmış- belgelerin resimleriyle metinlerin çevirilerini ve ayrıca bu metinlerde geçen kişi adlarını konu edinmektedir. Bölüm Ethem Rahimoviç TENİŞEV’in bir ve O. F. SERTKAYA’nın dört makalesiyle birlikte toplam beş makaleden oluşmaktadır. Son bölüm ise Türgiş sikkeleri üzerine çalışmalar yapan ve bu alanda önemli araştırmalara imza atan Aleksandr Nathanoviç BERNŞTAM’ın iki makalesinden oluşmaktadır. Bu makalelerde “Türgişler”le ilgili kısa bilgiler verildikten sonra hem özel koleksiyonlarda bulunan hem de kazılar sonucu ele geçirilen Türgiş sikkelerine ait resimlerin yanı sıra paraların üzerindeki yazı ve işaretlerin anlamlandırma ve çeviri çalışmaları yer almıştır.

        Eski Türklerde Para (Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde) kitabı, özellikle bu alanda çalışan bilim adamlarının ve alana merakı olan, Türk kültürünü öğrenmeye çalışan herkesin ilgi duyacağı bir eser. Bu alandaki önemli bir eksikliği dolduracağına inandığımız kitabın Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz

 

         


Türk Yurdu Nisan 2008
Türk Yurdu Nisan 2008
Nisan 2008 - Yıl 97 - Sayı 248

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele