Nevâyî Yolu

Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362


        1441-1501 yılları arasında yaşayan Ali Şir Nevâyî2, Türkçenin ve sanatkârlığın ebedîliğini müjdeleyen önemli şahsiyetler arasındadır. Kendisinden 100 küsur yıl önce Anadolu’da Âşık Paşa’nın yücelttiği Türkçe bayrağı, bu defa Türkistan’da (Herat ve Semerkant’ta) Ali Şir Nevâyî tarafından ayağa kaldırılıyordu. 

        Türklüğün bu iki önemli ismi, yaptıkları işin bilincindedir. Her ikisi de yüzüne bakılmayan Türkçeyi bayrak gibi göğe kaldırmak, onun şiir ve edebiyat dünyasında hükümranlığını ilan etmek amacındadırlar. Kimsenin yüzüne bakmadığı Türkçeyi, Garibname adlı eseri ile Anadolu’da şiir ve hikmet dili hâline getiren ve kullanımını yaygınlaştıran Âşık Paşa’nın sesinin yankısı, 100 yıl sonra Herat’tan duyulur. Âşık Paşa’nın tasavvufi ve ilmî yönlerine, devlet idareciliğini de eklemiş bulunan Ali Şir Nevâyî’nin gür ve berrak sesi Türkistan’dan yükselir. Ortaya koyduğu otuz civarında eserinde Türkçeyi nakış nakış işler. 

        İlginçtir Türk edebiyatının bu iki z...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2017
Türk Yurdu Ekim 2017
Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele