Bir Siyasetnâme Olarak Mahbûbu’l-Kulûb

Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362


        İnsanoğlunun bir düzen içerisinde yaşama ve hükmetme arzusunun ürünü diyebileceğimiz devlet örgütü, doğası gereği kurallar manzumesiyle birlikte var olmuş ve her zaman yöneten-yönetilen ilişkisinin düzenlenmesi esas olmak kaydıyla sürekli değişiklikler yaşayarak devam edegelmiştir. Devlet örgütü yöneten-yönetilen ilişkisini düzenlemenin yanında yönetilenler arasındaki ilişkilerin bir sistem içerisinde sürdürülmesiyle diğer devletlerle ilişkilerin tanzimini de sağlamış ve bütün bunlar için insan gücüyle maddi kaynağa olan ihtiyacını da büyük oranda yurttaşlardan sağlama yoluna gitmiştir.

        Devlet örgütünün varlığı, öncelikle bir coğrafyaya ve bu coğrafyada varlığını sürdüren insan topluluklarının varlığına bağlıdır. İnsanların doğup yaşadığı ve hatıralarla bağlı olduğu coğrafya hemen bütün kültürlerde kutsanmış ve uğruna candan bile geçilebilen bir kavram seviyesine yükselmiştir. Bütün kültürlerde yaşanılan coğrafyanın korunması ve burada yaşayan insanların da huzurlu bir h...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2017
Türk Yurdu Ekim 2017
Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele