1917 Öncesi ve Sonrasında Özbekistan

Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362


        Rusya’nın Türkistan’ı işgal etmesiyle beraber, Çarlık Rusya’sının eritme politikası gereği mahallî halkın fakir ve cahil olarak kalması için ne gerekiyorsa yapılmıştır. Bu dönemde kontrol dışı her gelişmeyi, olgunlaşmayı boğmak, özellikle sosyal ve kültürel alanda, kendi kendine yeterlilik, kendi kültürünü ve sosyal değerlerini geliştirme, ilerletme faaliyetlerine müsaade edilmemiştir. Öte yandan toplumun kültürünü, inancını ve düzenini yozlaştıran, bayağılaştıran her türlü faaliyete müsamaha gösterilmiş ve bunlar teşvik edilmiştir. 1868 yılında imzalanan şartname ile dış dünyayla bağlantısı kesilen Türkistan’da Rus tüccarlara geniş imkânlar verilmiş ve getirilen ek vergilerle mahallî halk çok ağır bir duruma düşürülmüştür. Bu nedenle 1873’ten 1877 yılına kadar kimi zaman güçlü, kimi zaman zayıf bir şekilde Türkistan’da isyanlar baş göstermiştir. Ancak dönemin aydınlarında fikir birliği olmaması bu başkaldırışların hezimetle sonuçlanmasına yol açmıştır. 

        Rusya’ya ba...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ekim 2017
Türk Yurdu Ekim 2017
Ekim 2017 - Yıl 106 - Sayı 362

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele