Türkiye’nin Komşuları Cilt-I XV. Yüzyıldan XXI. Yüzyıla Türkiye Azerbaycan İlişkleri ve Azerbaycan’ın Sosyal, Ekonomik, Kültürel Değişimi

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        Türkler, yüzyıllardan beri farklı coğrafyalarda birçok devlet kurmuş ve medeniyet oluşturmuş olmanın haklı gururunu yaşarlar. Cihanın birçok bölgesine tesir etmiş olmanın yanı sıra, bu tesir en çok “ata yurdu” olarak adlandırılan Orta Asya, Kafkaslar ve Anadolu topraklarında kendini hissettirmiştir. Türklerin Kafkaslarda kurmuş olduğu, beynelmilel siyasette önem arz eden bir devlet olarak Azerbaycan üzerine yazılmış bu eser, Türk tarihinin küçük ama önemli bir parçasını idraklerimize sunmaktadır. 

        Eser Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Hakan Sezgin Erkan, Sina Kısacık ve Damla Sevimli tarafından hazırlanmış olup, Kanes Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Toplamda 495 sayfa olan eser bu eser akademik mahiyettedir. Kaynak açısından da oldukça zengin olmakla birlikte bu alanda yapılmış nitelikli çalışmalardan birisidir. On iki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümlerinde Kafkasya’nın ve Azerbaycan’ın tarihi ve coğrafi konumu tarih...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele