Türk Ocağı Azerbaycan’da

Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361


        İstanbul Türk Ocağı’nın basımını üstlendiği, Akif Aşırlı imzalı “Türk Ocağı Azerbaycan’da” adlı eser (İstanbul Türk Ocağı Yayınlar, İstanbul 2016) , Türkiye sınırlarını aşan bir Türk Ocağı tablosunun ortaya konması açısından oldukça mühim bir çalışma. 

        1912 senesinde kurulan Türk Ocağı, “dış Türkler” olarak tesmiye edilen Ağaoğlu Ahmet, Akçuraoğlu Yusuf gibi entelektüellerin kurucusu olduğu, Zeki Velidî Togan, Ali Bey Hüseyinzâde, Mehmet Emin Resulzâde gibi isimlerin de daima içerisinde yer aldığı bir kurum olması hasebiyle de Türkiye- Azerbaycan ilişkileri ve genelde Türk dünyası açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle İstanbul Türk Ocağı’nın bu hususta, kapatıldığı 1931 senesine değin Türk dünyası bağlamında mühim bir rol üstlendiğini ifade etmek gerekir. 

        Elimizdeki eser de Türk Ocağı’nın bahsedilen misyonunun teyit edilmesi hususunda önemli bir boşluğu dolduruyor. Eser, Giriş bölümünde yer alan Türk Ocağı’nın kuruluşu ve faaliyetlerinin ardı...
Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2017
Türk Yurdu Eylül 2017
Eylül 2017 - Yıl 106 - Sayı 361

Basılı: 12 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele